Directe handel in Citi Turbo’s van 8.00 tot 22.00 uur bij DeGiro.

 

Door op CATS te handelen bij DeGiro, kunt u de handel in Citi Turbo’s na sluiting van de beurs van Amsterdam voortzetten.

Door transacties via DeGiro met CATS uit te voeren, profiteert de belegger van:

 • De mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag Citi Turbo’s Citi TURBO’S van 8.00 tot 22.00 uur te verhandelen (in plaats van slechts van 8.00 tot 18.30 uur);
 • Een besparing op transactiekosten bij DeGiro: voor een transactie op Euronext Amsterdam betaalt een DeGiro belegger 2€ + 0.038%, tegen 2€ + 0.019% voor een transactie op CATS;
 • Dezelfde handelsvoorwaarden in Turbo’s als op de beurs van 9.00 tot 17.30 uur / voorwaarden in verhouding tot de beschikbare liquiditeit van de onderliggende waarde van 8.00 tot 9.00 uur en tussen 17.30 en 22.00 uur.
  • De noteringen kunnen tijdelijk worden onderbroken vóór fixing van de opening en na fixing van de slotkoers op de aandelenmarkt.

 

Hoe worden producten genoteerd voor 09:00 uur en na 17:30 uur?

 

Citi biedt Turbo’s sinds 2006 in Nederland aan. Citi is ook een van de meest vooraanstaande emittenten van Turbo’s ter wereld (aanwezig in Europa, Azië en Australië) en beschikt over geavanceerde technologieën waardoor het zelfs buiten de openingstijden van de referentiemarkt Turbo’s kan noteren.

Vóór 9.00 uur en na 17.30 uur worden door Citi noteringen gedaan op basis van de onderliggende waarde van de beschikbare liquiditeit, waarbij de spread en hoeveelheden worden aangepast aan deze liquiditeit. Terwijl de verschillen tussen bied- en laat- koers (de spread) groter kunnen zijn en de aangeboden hoeveelheden kleiner kunnen zijn vóór 9.00 uur en na 17.30 uur, kan Citi op basis van het navolgende handelsmogelijkheden aan beleggers bieden:

 

Turbo’s op Europese Indices

 

Op AEX Index® of Europese indices met een open Future contract van 8.00 tot 22.00 uur worden de noteringen van Citi-producten geïndexeerd op schommelingen in de index van het Future contract, zoals reeds het geval kan zijn tijdens de handelssessie.

 

Turbo’s op Amerikaanse Indices & Aandelen, Aziatische activa of op grondstoffen

 

Op de Amerikaanse indices & aandelen (Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial, Apple) en op edele metalen (goud, zilver) laten de noteringstijden van de referentiemarkt of het future contract met betrekking tot de onderliggende waarde tot 22.00 uur al de normale notering toe.

 

Turbo’s op Nederlandse aandelen

 

Op Nederlandse of Europese aandelen worden Turbo’s vóór 9.00 uur en na 17.30 uur genoteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel noteringen van andere beurzen (Duits, Amerikaans) wanneer deze beschikbaar zijn, als van bewegingen in nationale indices waarvan de Future contracten over een langere tijdspanne worden genoteerd. Wanneer de aandelen op de referentiebeurs weer worden geopend, worden de noteringen op Citi Turbo’s normaal hervat. Vóór 9.00 uur en na 17.30 uur kunnen de spreads en hoeveelheden die worden aangeboden voor de verhandeling van Turbo’s op Nederlandse aandelen echter verschillen van de koersen en hoeveelheden die tijdens de openingstijden van de beurs worden aangeboden. Dit mede ook als weerspiegeling van de daling van de beschikbare liquiditeit op de onderliggende waarde. Noteringen kunnen tijdens de fixingfase van de opening en sluiting tijdelijk worden onderbroken omdat de liquiditeit op de aandelenmarkt tijdens deze periode vaak volledig afwezig is.

 

Hoe werkt het uitstoppen van Turbo’s (knock-out)?

 

De voorwaarden voor uitstoppen van de Turbo’s blijven ongewijzigd: een Turbo kan alleen tijdens de openingsuren van de referentiemarkt van de onderliggende waarde worden uitgestopt. Bijvoorbeeld tussen 9.00 uur en 17.35 uur voor een Turbo AEX® of 24u/24u voor Turbo’s op goud.

Raadpleeg de “Informatie over Handel en Knock-Out tijden” voor meer informatie over de specifieke handels- en knock-outstijden van elke onderliggende waarde.

 

Hoe werkt CATS

 

Door deze wijze van handelen kunnen orders van klanten van DeGiro direct handelen tegen de aankoop- en verkoopspreads die Citi aanlevert via een elektronisch systeem voor de aanvraag van noteringen.

Het plaatsen van de order en de uitvoering ervan gaat volgens dit proces:

 • De belegger selecteert aan de hand van zijn ISIN-code het product dat hij wil verhandelen en plaatst zijn order via de website van DeGiro.
 • DeGiro, stuurt automatisch en onmiddellijk een noteringsaanvraag naar Citi voor de gewenste hoeveelheid, zonder de richting van de order (aankoop of verkoop) aan te geven.
 • Citi geeft aansluitend een spread af die op dat moment voor het product beschikbaar is.

Indien de order van het type “marktorder” is, wordt deze door DeGiro bevestigd en uitgevoerd. In het geval de order wordt geplaatst als limietorder of stoporder, wordt deze direct vergeleken met de door Citi voorgestelde prijs. Als de aan- en verkoopspread van het product de uitvoering van de order mogelijk maakt, wordt deze uitgevoerd. Anders wordt de order in de wacht gezet en wordt het weer vergeleken met de aan- en verkoopspread van het product zodra deze het gewenste niveau bereikt.

 

Risico’s verbonden aan de CATS handel in Turbo’s:

 

Of de transactie nu op de beurs of via CATS plaatsvindt, elke belegging in Turbo’s houdt een risico van (algeheel) kapitaalverlies in. Citi verwijst beleggers naar het Basisprospectus waarin de risico’s van haar producten worden beschreven en in het bijzonder naar de rubriek “Risk Factors”.  Klik hier om deze te bekijken.

 • CATS handel: directe transacties tussen DeGiro en Citi vinden plaats buiten de NYSE-Euronext Amsterdam markt om. Zij vallen dus niet onder de regelgeving van de gereglementeerde markt van NYSE Euronext, maar zijn onderwerp van een contract tussen Citi en DeGiro.
 • Buiten de openingsuren van de referentiemarkt van de onderliggende waarde worden de liquiditeitsvoorwaarden op Turbo’s zo goed mogelijk door Citi gewaarborgd, maar noteringen kunnen worden opgeschort bij gebrek aan een prijsreferentie.
 • Net als bij beurstransacties is de directe handel onderhevig aan operationele risico’s, met name in geval van een uitzonderlijke marktomstandigheden of opschorting van de noteringen van de onderliggende activa en aan het risico van technische onderbreking, met name in geval van een storing in de informatie- of communicatiesystemen.


 Beursorders

CATS orders

Transactiekosten

2€ + 0.038%

2€ + 0.019%

Noteringstijden

08.00 - 18.30 uur*

08.00 - 22.00 uur*

Liquiditeitsvoorwaarden

Overeenkomst liquiditeitsverschaffing

Overeenkomst liquiditeitsverschaffing tussen 09.05 en 17.30 uur, volgens liquiditeit van de onderliggende waarde vóór 09.00 uur en na 17.30 uur*

Mogelijke ordertypes

Alle

Alle

Bevoegd toezichthoudend orgaan

AFM

AFM

Risico op technisch falen

Risico op falen van de computersystemen van de

emittent, de effectenbeurs of de online broker

Risico op falen van de systemen van de emittent of de online broker

Clearing house

LCH-Clearnet

Geen clearing house

Centrale bewaarder

Euroclear Amsterdam

Euroclear Amsterdam

 * tijdelijke onderbreking tijdens de fixering van openings- en slotkoers van de onderliggende activa.

 

Wat er niet verandert

 

Directe transacties tussen de broker en Citi zijn onderhevig aan een reglement - titels worden afgegeven door de centrale instelling voor aandelenbewaring Euroclear Amsterdam.

 • Tijdens de openingstijden van de beurs (9.05 - 17.30 uur) zijn de verplichtingen van Citi op het gebied van marketmaking en spreads identiek aan die, die reeds van kracht zijn op de Amsterdamse beurs.
 • De ‘best execution’-verplichtingen van DeGiro jegens haar klanten zijn identiek aan de reeds van kracht zijnde verplichtingen.
 • De Citi-producten worden uitgegeven door Citigroup Global Markets Europe en zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Duitse toezichthouder voor de financiële markten (BaFin), die zijn certificaat (“paspoort”) naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stuurt voordat de producten in Nederland op de markt worden gebracht.
 • De producten van Citi staan ook genoteerd op de beurs Euronext Amsterdam.

 

 

Afwezigheid van kapitaalgarantie. Door hun hefboomwerking, welke zowel opwaarts als neerwaarts kan werken, kan de waarde van de (Limited en of BEST) Turbo’s sterk variëren en kunnen deze gedeeltelijk of geheel hun waarde verliezen, vooral in het geval van een zogenoemde knock-out. Deze producten zijn alleen geschikt voor ervaren beleggers [met een hoog niveau van risicoacceptatie] die de kenmerken en risico’s van (Limited en of BEST) volledig begrijpen. Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo’s te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen bij de beoordeling of (Limited en of BEST) Turbo’s voor hen geschikt zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo’s is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland. Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende of aanvullende documenten en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Duitsland en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.

Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...