NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x

Directe handel in Citi Turbo’s van 8.00 tot 22.00 uur bij DeGiro.

 

Door op CATS te handelen bij DeGiro, kunt u de handel in Citi Turbo’s na sluiting van de beurs van Amsterdam voortzetten.

Door transacties via DeGiro met CATS uit te voeren, profiteert de belegger van:

 • De mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag Citi Turbo’s Citi TURBO’S van 8.00 tot 22.00 uur te verhandelen (in plaats van slechts van 8.00 tot 18.30 uur);
 • Een besparing op transactiekosten bij DeGiro: voor een transactie op Euronext Amsterdam betaalt een DeGiro belegger 2€ + 0.038%, tegen 2€ + 0.019% voor een transactie op CATS;
 • Dezelfde handelsvoorwaarden in Turbo’s als op de beurs van 9.00 tot 17.30 uur / voorwaarden in verhouding tot de beschikbare liquiditeit van de onderliggende waarde van 8.00 tot 9.00 uur en tussen 17.30 en 22.00 uur.
  • De noteringen kunnen tijdelijk worden onderbroken vóór fixing van de opening en na fixing van de slotkoers op de aandelenmarkt.

 

Hoe worden producten genoteerd voor 09:00 uur en na 17:30 uur?

 

Citi biedt Turbo’s sinds 2006 in Nederland aan. Citi is ook een van de meest vooraanstaande emittenten van Turbo’s ter wereld (aanwezig in Europa, Azië en Australië) en beschikt over geavanceerde technologieën waardoor het zelfs buiten de openingstijden van de referentiemarkt Turbo’s kan noteren.

Vóór 9.00 uur en na 17.30 uur worden door Citi noteringen gedaan op basis van de onderliggende waarde van de beschikbare liquiditeit, waarbij de spread en hoeveelheden worden aangepast aan deze liquiditeit. Terwijl de verschillen tussen bied- en laat- koers (de spread) groter kunnen zijn en de aangeboden hoeveelheden kleiner kunnen zijn vóór 9.00 uur en na 17.30 uur, kan Citi op basis van het navolgende handelsmogelijkheden aan beleggers bieden:

 

Turbo’s op Europese Indices

 

Op AEX Index® of Europese indices met een open Future contract van 8.00 tot 22.00 uur worden de noteringen van Citi-producten geïndexeerd op schommelingen in de index van het Future contract, zoals reeds het geval kan zijn tijdens de handelssessie.

 

Turbo’s op Amerikaanse Indices & Aandelen, Aziatische activa of op grondstoffen

 

Op de Amerikaanse indices & aandelen (Nasdaq 100, S&P 500, Dow Jones Industrial, Apple) en op edele metalen (goud, zilver) laten de noteringstijden van de referentiemarkt of het future contract met betrekking tot de onderliggende waarde tot 22.00 uur al de normale notering toe.

 

Turbo’s op Nederlandse aandelen

 

Op Nederlandse of Europese aandelen worden Turbo’s vóór 9.00 uur en na 17.30 uur genoteerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel noteringen van andere beurzen (Duits, Amerikaans) wanneer deze beschikbaar zijn, als van bewegingen in nationale indices waarvan de Future contracten over een langere tijdspanne worden genoteerd. Wanneer de aandelen op de referentiebeurs weer worden geopend, worden de noteringen op Citi Turbo’s normaal hervat. Vóór 9.00 uur en na 17.30 uur kunnen de spreads en hoeveelheden die worden aangeboden voor de verhandeling van Turbo’s op Nederlandse aandelen echter verschillen van de koersen en hoeveelheden die tijdens de openingstijden van de beurs worden aangeboden. Dit mede ook als weerspiegeling van de daling van de beschikbare liquiditeit op de onderliggende waarde. Noteringen kunnen tijdens de fixingfase van de opening en sluiting tijdelijk worden onderbroken omdat de liquiditeit op de aandelenmarkt tijdens deze periode vaak volledig afwezig is.

 

Hoe werkt het uitstoppen van Turbo’s (knock-out)?

 

De voorwaarden voor uitstoppen van de Turbo’s blijven ongewijzigd: een Turbo kan alleen tijdens de openingsuren van de referentiemarkt van de onderliggende waarde worden uitgestopt. Bijvoorbeeld tussen 9.00 uur en 17.35 uur voor een Turbo AEX® of 24u/24u voor Turbo’s op goud.

Raadpleeg de “Informatie over Handel en Knock-Out tijden” voor meer informatie over de specifieke handels- en knock-outstijden van elke onderliggende waarde.

 

Hoe werkt CATS

 

Door deze wijze van handelen kunnen orders van klanten van DeGiro direct handelen tegen de aankoop- en verkoopspreads die Citi aanlevert via een elektronisch systeem voor de aanvraag van noteringen.

Het plaatsen van de order en de uitvoering ervan gaat volgens dit proces:

 • De belegger selecteert aan de hand van zijn ISIN-code het product dat hij wil verhandelen en plaatst zijn order via de website van DeGiro.
 • DeGiro, stuurt automatisch en onmiddellijk een noteringsaanvraag naar Citi voor de gewenste hoeveelheid, zonder de richting van de order (aankoop of verkoop) aan te geven.
 • Citi geeft aansluitend een spread af die op dat moment voor het product beschikbaar is.

Indien de order van het type “marktorder” is, wordt deze door DeGiro bevestigd en uitgevoerd. In het geval de order wordt geplaatst als limietorder of stoporder, wordt deze direct vergeleken met de door Citi voorgestelde prijs. Als de aan- en verkoopspread van het product de uitvoering van de order mogelijk maakt, wordt deze uitgevoerd. Anders wordt de order in de wacht gezet en wordt het weer vergeleken met de aan- en verkoopspread van het product zodra deze het gewenste niveau bereikt.

 

Risico’s verbonden aan de CATS handel in Turbo’s:

 

Of de transactie nu op de beurs of via CATS plaatsvindt, elke belegging in Turbo’s houdt een risico van (algeheel) kapitaalverlies in. Citi verwijst beleggers naar het Basisprospectus waarin de risico’s van haar producten worden beschreven en in het bijzonder naar de rubriek “Risk Factors”.  Klik hier om deze te bekijken.

 • CATS handel: directe transacties tussen DeGiro en Citi vinden plaats buiten de NYSE-Euronext Amsterdam markt om. Zij vallen dus niet onder de regelgeving van de gereglementeerde markt van NYSE Euronext, maar zijn onderwerp van een contract tussen Citi en DeGiro.
 • Buiten de openingsuren van de referentiemarkt van de onderliggende waarde worden de liquiditeitsvoorwaarden op Turbo’s zo goed mogelijk door Citi gewaarborgd, maar noteringen kunnen worden opgeschort bij gebrek aan een prijsreferentie.
 • Net als bij beurstransacties is de directe handel onderhevig aan operationele risico’s, met name in geval van een uitzonderlijke marktomstandigheden of opschorting van de noteringen van de onderliggende activa en aan het risico van technische onderbreking, met name in geval van een storing in de informatie- of communicatiesystemen.


 Beursorders

CATS orders

Transactiekosten

2€ + 0.038%

2€ + 0.019%

Noteringstijden

08.00 - 18.30 uur*

08.00 - 22.00 uur*

Liquiditeitsvoorwaarden

Overeenkomst liquiditeitsverschaffing

Overeenkomst liquiditeitsverschaffing tussen 09.05 en 17.30 uur, volgens liquiditeit van de onderliggende waarde vóór 09.00 uur en na 17.30 uur*

Mogelijke ordertypes

Alle

Alle

Bevoegd toezichthoudend orgaan

AFM

AFM

Risico op technisch falen

Risico op falen van de computersystemen van de

emittent, de effectenbeurs of de online broker

Risico op falen van de systemen van de emittent of de online broker

Clearing house

LCH-Clearnet

Geen clearing house

Centrale bewaarder

Euroclear Amsterdam

Euroclear Amsterdam

 * tijdelijke onderbreking tijdens de fixering van openings- en slotkoers van de onderliggende activa.

 

Wat er niet verandert

 

Directe transacties tussen de broker en Citi zijn onderhevig aan een reglement - titels worden afgegeven door de centrale instelling voor aandelenbewaring Euroclear Amsterdam.

 • Tijdens de openingstijden van de beurs (9.05 - 17.30 uur) zijn de verplichtingen van Citi op het gebied van marketmaking en spreads identiek aan die, die reeds van kracht zijn op de Amsterdamse beurs.
 • De ‘best execution’-verplichtingen van DeGiro jegens haar klanten zijn identiek aan de reeds van kracht zijnde verplichtingen.
 • De Citi-producten worden uitgegeven door Citigroup Global Markets Europe en zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Duitse toezichthouder voor de financiële markten (BaFin), die zijn certificaat (“paspoort”) naar de Autoriteit Financiële Markten (AFM) stuurt voordat de producten in Nederland op de markt worden gebracht.
 • De producten van Citi staan ook genoteerd op de beurs Euronext Amsterdam.

 

 

Afwezigheid van kapitaalgarantie. Door hun hefboomwerking, welke zowel opwaarts als neerwaarts kan werken, kan de waarde van de (Limited en of BEST) Turbo’s sterk variëren en kunnen deze gedeeltelijk of geheel hun waarde verliezen, vooral in het geval van een zogenoemde knock-out. Deze producten zijn alleen geschikt voor ervaren beleggers [met een hoog niveau van risicoacceptatie] die de kenmerken en risico’s van (Limited en of BEST) volledig begrijpen. Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo’s te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen bij de beoordeling of (Limited en of BEST) Turbo’s voor hen geschikt zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo’s is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten in Nederland. Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende of aanvullende documenten en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Duitsland en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.

 

Please wait...