Online privacyverklaring

 

Deze online privacyverklaring beschrijft hoe wij informatie kunnen verzamelen, gebruiken en delen, welke u verstrekt wanneer u deze webpagina bezoekt.  Zoals in deze privacyverklaring vermeld, verwijst "wij" of "Citi" naar Citigroup Global Markets Europe AG. Ons doel is om uw vertrouwen te behouden en te beschermen bij het omgaan met uw persoonlijke informatie.

 

Beveiliging van persoonlijke informatie

 De veiligheid van uw persoonlijke informatie is onze prioriteit. Wij beschermen deze informatie door fysieke, elektronische en procedurele maatregelen te nemen die voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Wij trainen onze medewerkers in de juiste omgang met persoonlijke informatie. Wanneer wij gebruik maken van andere bedrijven om diensten namens ons te verlenen, eisen wij dat ze de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie die ze ontvangen beschermen.

 

Welke informatie verzamelen wij?

Wij verzamelen twee typen online informatie: niet-persoonlijke informatie en persoonlijke informatie.

 

Niet-persoonlijke informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij niet-persoonlijke gegevens zoals uw IP-adres, welke browser en browserversie u gebruikt, welk besturingssysteem u heeft, van welke pagina u afkomstig bent en op welke advertenties u hebt geklikt. Deze informatie helpt ons om u een weergave en presentatie van onze website te bieden die past bij uw apparaat en om onze online advertenties te beheren.

 

Persoonlijke informatie

Naast de informatie die in de vorige sectie is beschreven, kunnen wij ook persoonlijke informatie verzamelen die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Door deze persoonlijke informatie te verzamelen, kunnen wij u een interactieve online ervaringen bieden en ,indien gewenst, inschrijven op een van onze nieuwsbrieven.

 

Opmerkingen over het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie

Indien u zich wenst te abonneren op een van onze nieuwsbrieven, worden uw persoonlijke gegevens verzameld voor de levering van deze nieuwsbrief. De gegevens worden uitsluitend voor dit doel verzameld en verwerkt. In het kader van de verwerking van de ordergegevens, worden uw gegevens aan de volgende bedrijven doorgeven:

Adesso SE

Frühlingstr. 8
76131 Karlsruhe
Duitsland

Mapp Digital Germany GmbH
Dachauer Str. 63
80335 München
Duitsland

Adesso SE ontwikkelt en beheert onze CitiFirst website. Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het gebruik van de website en het verzenden van de nieuwsbrieven worden door het bedrijf verzameld, opgeslagen en verwerkt.


Mapp Digital Germany GmbH verzendt e-mails namens Citi. Wanneer u zich abonneert op een van onze nieuwsbrieven, worden uw naam, e-mailadres en telefoonnummer (indien van toepassing) verzonden naar Mapp Digital Germany GmbH en opgeslagen en verwerkt door het bedrijf.


Uw gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is voor de verwerking van bovengenoemde doeleinden of als een langere opslag op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Door u te registreren, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens voor de beschreven doeleinden.

 

Verwijdering van uw gegevens

Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink waarmee u zich eenvoudig kunt afmelden voor de betreffende mailinglijst. Bovendien heeft u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere gebruik van uw gegevens of het gebruik ervan te beperken.
Niet-persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan de website zijn verzameld, worden na 26 maanden verwijderd.

 

Klachten

Voor klachten met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze lokale functionaris voor gegevensbescherming (Data.Privacy.Office.Germany@citi.com).
U kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van de deelstaat Hessen onder (https://www.datenschutz.hessen.de)

 

Leeftijdslimiet

Registratie voor de aangeboden nieuwsbrieven is alleen toegestaan aan personen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt. Door uw registratie in te dienen, bevestigt u dat u 16 jaar of ouder bent.

 

Informatie over de opgeslagen persoonsgegevens

Op verzoek zullen wij u, met inachtneming van de wettelijke vereisten, schriftelijk informeren of en welke persoonsgegevens over u worden opgeslagen. Als gegevens onjuist zijn opgeslagen, laat het ons dan weten. Wij zullen deze gegevens dan zo spoedig mogelijk vervangen door de bijbehorende juiste gegevens.
Citigroup Global Markets Europe AG (CGME) is verantwoordelijk inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De functionaris voor gegevensbescherming van CGME is bereikbaar op het volgende e-mailadres: Data.Privacy.Office.Germany@citi.com

 

Cookies

 Een cookie is een klein tekstbestand dat een webserver op uw computer kan plaatsen wanneer u een site bezoekt. Het bestand identificeert op unieke wijze een computer. Informatie die is opgeslagen in een cookie die door Citi is verzonden, kan alleen worden gelezen door Citi of bedrijven waarmee wij samenwerken om deze website te beheren. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze websites door informatie te verstrekken over de bezochte gebieden, de tijd die op de website is doorgebracht en eventuele problemen, zoals foutmeldingen. Dit helpt ons de prestaties van onze websites te verbeteren.

U kunt zelf bepalen of u niet-essentiële cookies accepteert of niet. Dit kan zowel bij het betreden van de website in het kader van de cookie-disclaimer als op ieder moment hierna, via de daarvoor bestemde link onderaan de website. Als u besluit niet-essentiële cookies niet te accepteren, werken sommige functies en diensten op onze site mogelijk niet correct, omdat wij u mogelijk niet kunnen herkennen.
Onderstaande tabel geeft u een overzicht van alle niet-essentiële cookies die wij op onze website gebruiken.

 

 

Cookie Beschrijving Categorie Looptijd
RememberMe Slaat het e-mailadres van de gebruiker op als hij "E-mail onthouden" aanvinkt in het inlogformulier.  Personalisatie 100 jaar
noMoreCookieWarning Slaat op of de gebruiker de cookie-disclaimer heeft verborgen. Personalisatie 365 dagen
HidableSiteMap Slaat op of de gebruiker de sitemap heeft verborgen. Personalisatie Sessie
SubscriptionEmail Slaat het e-mailadres op bij het abonneren via Quick Subscription Control. Personalisatie Sessie
_ga; _gat; _gid Google Analytics Externe partij
2 jaren

 

Google Analytics

 Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google, Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waarover Google beschikt. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hierboven uiteengezet.

U kunt voorkomen dat Google gegevens (cookies en IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Meldingen bij wijzigingen en updates

Wij kunnen deze online privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De ingangsdatum van deze verklaring, zoals hieronder aangegeven, geeft aan wanneer deze verklaring voor het laatst is herzien of wezenlijk is gewijzigd. Door de ingangsdatum hieronder te controleren, kunt u bepalen of er wijzigingen zijn geweest sinds de laatste keer dat u de verklaring heeft bekeken.

 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt in september 2021.

 

 

Turbos are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 7 out of 10 retail investor accounts lose money when trading turbos. You should consider whether you understand how turbos work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

 

Please wait...