NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
augustus 2020
Corporate Action: Apple en Tesla
Posted at 28-08-2020

 

Vanwege de corporate action op Apple & Tesla, past Citigroup Markets Europe AG per 28 Augustus 2020 de Turbo’s op Apple en Tesla aan als volgt:

De bestaande Turbo's zullen vanaf 10:00 CET bied-only verhandelbaar zijn, terwijl de nieuwe producten met een bied en laat prijzen ook vanaf 10:00 CET verhandelbaar zijn.

 

ISIN

C/P

Type

Nieuwe Strike

Nieuwe
K/O

Nieuwe Ratio

DE000KB5QZR0

P

Turbo Short

135.0988

130

2.5

DE000KB5QZS8

P

Turbo Short

137.6969

132.5

2.5

DE000KB08G43

C

Turbo Long

57.7326

60.936

20

DE000KB08SX9

C

Turbo Long

76.9255

81.194

20

DE000KB09TK2

C

Turbo Long

95.9104

101.232

20

DE000KB09YN6

C

Turbo Long

114.9701

121.35

20

DE000KB28YH8

C

Turbo Long

152.2574

160.706

20

DE000KB5PE53

C

Turbo Long

189.4887

200.004

20

DE000KB5PE61

C

Turbo Long

208.4376

220.004

20

DE000KB5PHS8

C

Turbo Long

227.357

239.974

20

DE000KB5PKY0

C

Turbo Long

246.2716

259.938

20

DE000KB5QWA3

C

Turbo Long

263.8295

280

20

DE000KB5QWB1

C

Turbo Long

282.6745

300

20

DE000KB5QY74

P

BEST Turbo Short

129.9027

129.9027

2.5

DE000KB5QY82

P

BEST Turbo Short

132.4008

132.4008

2.5

DE000CG28U95

C

BEST Turbo Long

16.6522

16.6522

0.357143

DE000CF3ASA6

C

BEST Turbo Long

19.9562

19.9562

1.785714

DE000CF50R01

C

BEST Turbo Long

22.2388

22.2388

1.785714

DE000CP69RN1

C

BEST Turbo Long

34.5468

34.5468

2

DE000CP69RP6

C

BEST Turbo Long

36.706

36.706

2

DE000CP69US4

C

BEST Turbo Long

37.7365

37.7365

2

DE000KA47Z02

C

BEST Turbo Long

59.7689

59.7689

2

DE000KA47Z36

C

BEST Turbo Long

62.9146

62.9146

2

DE000KA48SE7

C

BEST Turbo Long

69.7354

69.7354

2

DE000KA48SF4

C

BEST Turbo Long

70.7762

70.7762

2

DE000KB08EL4

C

BEST Turbo Long

61.4177

61.4177

20

DE000KB08R57

C

BEST Turbo Long

81.8356

81.8356

20

DE000KB09PJ2

C

BEST Turbo Long

91.8431

91.8431

20

DE000KB09SA5

C

BEST Turbo Long

102.0323

102.0323

20

DE000KB09Y57

C

BEST Turbo Long

112.1162

112.1162

20

DE000KB09ZT0

C

BEST Turbo Long

132.4809

132.4809

20

DE000KB284J7

C

BEST Turbo Long

142.2241

142.2241

20

DE000KB284K5

C

BEST Turbo Long

152.383

152.383

20

DE000KB28WP5

C

BEST Turbo Long

161.9759

161.9759

20

DE000KB28WQ3

C

BEST Turbo Long

172.0994

172.0994

20

DE000KB29BQ5

C

BEST Turbo Long

181.9177

181.9177

20

DE000KB5P5E0

C

BEST Turbo Long

191.6265

191.6265

20

DE000KB5P8B0

C

BEST Turbo Long

201.5837

201.5837

20

DE000KB5P8C8

C

BEST Turbo Long

211.6629

211.6629

20

DE000KB5P8D6

C

BEST Turbo Long

221.7421

221.7421

20

DE000KB5P8E4

C

BEST Turbo Long

231.8213

231.8213

20

DE000KB5PGD2

C

BEST Turbo Long

241.8692

241.8692

20

DE000KB5PGE0

C

BEST Turbo Long

251.9471

251.9471

20

DE000KB5PJX4

C

BEST Turbo Long

261.9911

261.9911

20

DE000KB5PQU5

C

BEST Turbo Long

271.8918

271.8918

20

DE000KB5QVU3

C

BEST Turbo Long

280.6697

280.6697

20

DE000KB5QVV1

C

BEST Turbo Long

290.6936

290.6936

20

DE000KB5QVW9

C

BEST Turbo Long

300.7175

300.7175

20


 

Please wait...