september 2021
AFM - Besluit beperkingen aan Turbo’s
Posted at 30-09-2021

In navolging van het besluit beperkingen aan Turbo’s van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) d.d. 30 juni 2021, geldt per ingang van 1 oktober 2021 een hefboombeperking voor Nederlandse retail beleggers op Turbo’s, Limited Turbo’s & BEST Turbo’s.

Om u zo goed mogelijk te informeren over dit besluit, volgt hieronder een korte toelichting op de implicaties hiervan voor retail beleggers in Nederland.

 

Toelichting op de hefboombeperking

Per 1 oktober 2021 geldt er een hefboombeperking voor Nederlandse retail beleggers op hefboomproducten. Meer specifiek omvat deze maatregel de introductie van hefboomlimieten voor Turbo’s, Limited Turbo’s & BEST Turbo’s, welke tot doel hebben het financiële risico voor beleggers te verminderen.

 

Wat betekent dit voor u?

Indien u per 1 oktober een hefboomproduct wilt kopen zal dit alleen mogelijk zijn indien de hefboom lager is dan de vooraf vastgestelde hefboom-limiet (zie bijlage 1 voor verdere informatie). Voor posities in hefboomproducten welke de hefboom-limiet overschrijden, geldt dat Citi onder normale marktomstandigheden enkel een biedprijs weergeeft. Dit wordt ook wel een ‘bid-only’ event genoemd. In situaties als deze kunt u uw positie sluiten tegen de op dat moment geldende biedprijs van Citi.

Het is echter niet mogelijk om gedurende een ‘bid-only’ event nieuwe posities te openen noch bestaande posities te vergroten.

 

Bijlage 1: Overzicht maximale hefboom-limiet, naar soort onderliggende waarde

 

1.       Hefboom 30 wanneer het onderliggende valutapaar bestaat uit om het even welke twee van de volgende valuta: Amerikaanse dollar, euro, Japanse yen, pond sterling, Canadese dollar of Zwitserse frank

 

2.       Hefboom 20 wanneer de onderliggende index, het onderliggende valutapaar of de onderliggende grondstof wordt gevormd door:

2.1.    een van de volgende aandelenindices: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Duitse aandelenindex 30 van Deutsche Bourse AG (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ samengestelde index (NASDAQ), NASDAQ 100-index (NASDAQ 100); Nikkei-index (Nikkei 225); Standard & Poor's/Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50- index (EURO STOXX 50)

2.2.    een valutapaar waarvan ten minste één valuta niet wordt genoemd onder 2.1 hierboven

2.3.    goud

 

3.       Hefboom 10 wanneer de onderliggende grondstof of aandelenindex niet een van de onder 2 hierboven genoemde grondstoffen of aandelenindexen is (AEX)

 

4.       Hefboom 2 wanneer het onderliggende actief een cryptomunt is

 

5.       Hefboom 5 wanneer het onderliggende actief bestaat uit:

5.1.    een aandeel

5.2.    niet anderszins in dit artikel is vermeld

Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...