18-8-2022
Laatste Publicatie

Markten
De AEX opende deze ochtend in de min op 719,03 maar ging vandaag de dag uit met een winst van 0,38% op een stand van 725,86 punten. De AMX sloot vandaag eveneens in het groen op 970,06, een stijging van 0,41%.

De aandelenmarkten in Europa gaan vandaag hoger de dag uit. De DAX staat op een plus van 0,42%, de CAC40 stijgt met 0,37% en de EuroStoxx50 noteert 0,51% hoger.

Op Wall Street neigt het sentiment naar positief. De Dow Jones staat weliswaar nipt 0,04% in de min, maar de S&P 500 is hoger met 0,21% en de NASDAQ staat op een winst van 0,41%.

De NYMEX WTI Crude Oil stijgt met 2,52% naar een prijs per vat van $ 90,33. Goud staat 0,16% lager op een koers van $ 1.758,94. De Euro verzwakt ten opzichte van de US Dollar met 0,53% bij een stand van de EUR/USD van 1,0126. Bitcoin koerst 0,31% lager over de afgelopen 24 uur bij een koers van $ 23.453.

Macro Economisch Nieuws
In juli is het werkloosheidscijfer van de Nederlandse economie licht toegenomen tot 3,6%, ofwel 353.000 mensen. Het werkloosheidspercentage in juni bedroeg 3,4%.

Daarnaast was de omzet in de Nederlandse bouw in het tweede kwartaal van dit jaar 10,1% hoger dan 12 maanden geleden. De prijzen in de hout- en bouwmaterialenindustrie stegen daarbij met 16%. Verder zijn er in deze periode vergunningen verleend voor de bouw van 15.200 woningen, hetgeen ruim 27% minder is dan in het tweede kwartaal vorig jaar.

In lijn met een eerdere raming zijn de consumentprijzen in juli met 8,9% gestegen op jaarbasis. In juni bedroeg de inflatie 8,6%, een jaar geleden was dat nog 2,2%. De kerninflatie kwam in juli uit op 4,0% op jaarbasis, tegen 3,7% in juni.

In Noorwegen heeft de centrale bank de beleidsrente verhoogd met 0,5% tot 1,75%. Daarbij verwacht de bank ook de rente in september verder te gaan verhogen. De rentestap werd ingegeven doordat de economische activiteit hoog is en de inflatie altijd nog duidelijk boven de beoogde 2%. Bovendien is daarbij de werkloosheid ook nogal gering.

Tegen de verwachting in dat de rente ongewijzigd zou blijven, heeft de Turkse centrale bank de beleidsrente met 1% verlaagd, ondanks de stijgende inflatie. Het renteniveau gaat daarmee van 14% naar 13%. 

In VS zijn in de week die eindigde op 13 augustus de initiële aanvragen voor een uitkering in verband met werklooshed in de VS afgenomen met 2.000 tot 250.000. Men had 260.000 nieuwe aanvragen verwacht. Het cijfer van de week daarvoor werd neerwaarts bijgesteld met 10.000 naar 252.000. Het voortschrijdend gemiddelde over een periode van vier weken, doorgaans minder bewegelijk, kwam uit op 246.750 aanvragen; 2.750 minder dan een week geleden.

De industriële activiteitsindex van Philadelphia van de Federal Reserve Bank of Philadelphia, in de volksmond kortweg de ‘Philly Fed-index’, verbeterde in augustus fors meer dan verwacht. De index nam toe in augustus van -12,3 in juli naar plus 6,2 in augustus. Daarbij verwachtte men een verbetering tot een flink lagere en negatieve stand van -5,0 punten. Een positieve stand impliceert een verwachte groei van de bedrijvigheid, en een negatieve stand een krimpverwachting.

De bestaande woningverkopen in de VS zijn in juli afgenomen. In lijn met de verwachting namen de verkopen met 5,9% af tot 4,8 miljoen. Daarbij kwam de mediane verkoopprijs 10,8% hoger uit op $ 403.800 dollar, vergeleken met vorig jaar. Reeds een periode van 125 maanden neemt de prijs aanhoudend toe.

In juli zijn de leidende indicatoren van The Conference Board (TBC) voor de Amerikaanse economie wederom afgenomen. De Leading Economic Index (LEI), conjunctuurindicator voor het komende halfjaar, deed een stap terug met 0,4% en bedroeg 116,6 in juli. Het eerder gemelde juni cijfer van -0,8% werd licht naar boven gecorrigeerd naar -0,7%. Nu de LEI voor de vijfde achtervolgende periode daalt, nemen volgens TBC de recessierisico's op korte termijn toe. TBC verwacht een korte milde recessie eind dit jaar of begin volgend jaar.

Bedrijfseconomisch Nieuws
Betaalspecialist Adyen overtrof de verwachtingen door een volumestijging van 60% in de eerste helft van 2022 te presenteren. Het verwerkte transactievolume steeg tot € 345,8 miljard, waar analisten vooraf een gemiddeld groeipercentage voorzagen van 53% tot € 330 miljard. De nettowinst nam toe met 38% tot € 282,1 miljoen en de netto-omzet nam toe tot € 608,5 miljoen, oftewel een stijging van 37% op jaarbasis. De EBITDA nam toe met 31% tot € 356,3 miljoen, waarbij een marge van 59%. De EBITDA lag iets lager dan in de tweede jaarhelft van 2021. De marge per transactie daalde van 0,186% in de tweede jaarhelft van 2021 en 0,206% in de eerste jaarhelft van 2022 naar 0,176%. 
 
De nettowinst van bouwbedrijf BAM is het afgelopen halfjaar fors gestegen en ook de winstmarge kwam beter uit dan verwacht. De jaarwinst van BAM steeg in de verslagperiode van € 20,1 miljoen tot € 85,7 miljoen, bij een verwachte nettowinst van € 70,8 miljoen. De aangepaste EBITDA bedroeg € 182 miljoen, vergeleken met de lagere verwachting van € 165,1 miljoen. In de eerste jaarhelft van 2021 was dat € 157,1 miljoen. De aangepaste EBITDA-marge bedroeg 5,5%, inclusief een positieve impact van € 16 miljoen. Men had een lagere marge van 5,0% verwacht, vergeken met een marge van 4,3% jaar geleden. De omzet in de afgelopen zes maanden bedroeg meer dan € 3,3 miljard, in lijn met de verwachtingen. Een jaar geleden had BAM een omzet van ruim € 3,6 miljard.
    
Boskalis heeft in de eerste jaarhelft van 2022 beter gepresteerd dan men verwachtte. De omzet van Boskalis steeg van € 1,32 miljard in de eerste helft van 2021 naar € 1,61 miljard in de afgelopen zes maanden. De EBITDA nam van € 226 miljoen toe naar € 292 miljoen, inclusief bijzondere baten van € 50 miljoen. Boscalis genereerde een nettowinst van € 116 miljoen, vergeleken met € 72 miljoen van vorig jaar. De bedrijfsconsensus hadden in de eerste helft een omzet van € 1.530 miljoen en een EBITDA van € 279 miljoen verwacht. Het bedrijf behaalde een nettowinst van € 117 miljoen. Eind maart bedroeg de orderportefeuille van Boscalis € 5,47 miljard. Drie maanden later was dat € 5,37 miljard.

Stijgers & Dalers
De grootste stijgers binnen de AEX waren:
+5,80%, BE Semiconductors
+3,12%, ASM International
+2,46%, ASML

De grootste stijgers binnen de AMX waren:
+3,37%, Fugro
+1,87%, AMG
+1,62%, Basic-Fit


De grootste dalers binnen de AEX waren:
-3,88%, Adyen
-3,65%, Just Eat Takeaway
-2,56%, Philips

De grootste dalers binnen de AMX waren:
-3,16%, TKH Group
-1,55%, Galapagos
-0,79%, ABN AMRO Group


Agenda 19 augustus 2022
Macro Economisch

01:30 Inflatie – juli, Japan
08:00 Producentenprijzen – juli, Duitsland

Bedrijfscijfers
OCI, BAVA
Deere, cijfers Q3

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht is een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). 

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

 

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
AEX stijgt gestaag na lagere opening en sluit hoger, leidende indicatoren in de VS wederom lager maar Philly Fed-index herstelt fors beter dan verwacht18-8-2022
De standen van de futures wijzen op een hogere opening van de AEX18-8-2022
AEX opent hoger, zakt gestaag weg gedurende de dag en sluit uiteindelijk lager17-8-2022
De standen van de futures wijzen op een hogere opening van de AEX17-8-2022
AEX sluit licht lager na hogere opening, Duitse ZEW-index verslechtert meer dan verwacht16-8-2022
De standen van de futures wijzen op een te verwachten hogere opening van de AEX16-8-2022
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...