12-8-2022
Laatste Publicatie

Markten
De AEX opende deze ochtend in de plus op 723,66 en ging vandaag de dag redelijk vlak uit met een nipte winst van 0,05% op een stand van 726,13 punten. De AMX sloot vandaag in het groen op 979,38, een stijging van 0,52%.

De aandelenmarkten in Europa gaan vandaag hoger de dag uit. De DAX staat op een plus van 0,72%, de CAC40 stijgt met 0,26% en de EuroStoxx50 noteert 0,57% hoger.

Op Wall Street is het sentiment positief. De Dow Jones staat 0,58% in de plus, de S&P 500 is hoger met 0,85% en de NASDAQ staat op een winst van 1,23%.

De NYMEX WTI Crude Oil daalt met 1,90% naar een prijs per vat van $ 92,55. Goud staat 0,43% hoger op een koers van $ 1.797,48. De Euro verzwakt ten opzichte van de US Dollar met 0,65% bij een stand van de EUR/USD van 1,0253. Bitcoin koerst 2,11% lager over de afgelopen 24 uur bij een koers van $ 23.974.

Macro Economisch Nieuws
In Frankrijk zijn de consumentenprijzen op jaarbasis in juli harder gestegen dan de maand ervóór. De prijzen stegen met 6,1% op jaarbasis in juli, na een plus van 5,8% in juni. Op maandbasis nam de inflatie juist wat af. In juli stegen de prijzen met 0,3% op maandbasis, na een plus van 0,7% in juni.

De industriële productie in de eurozone is in juni gestegen. Op jaarbasis nam de productie van de industrie toe met 2,4% en op maandbasis met 0,7%.

In het tweede kwartaal van het lopende jaar 2022 is de groei van de Britse economie wat teruggevallen op kwartaalbasis. De economie kromp zelfs maar wel licht met een min van 0,1%. Op jaarbasis echter was er sprake van een positief cijfer, namelijk een groei van 2,9%.

Daarnaast is de industriële productie in het VK licht afgenomen in juni. Er was sprake van een afname van de productie van 0,1% op maandbasis in juni. Om e.e.a. in perspectief te plaatsen lag de productie ten opzichte van februari 2020 (de maand voordat de coronacrisis uitbrak) 1,0% lager.

Het Britse tekort op de handelsbalans is in het afgelopen tweede kwartaal van dit jaar per saldo toegenomen met £ 2,0 miljard naar £ 27,9 miljard. Dit werd veroorzaakt door een export die met 8,0% terugliep in juni en een import die afnam met 1,1% op maandbasis. Het was met name de export naar landen buiten de eurozone die terug liep.

In juli zijn de Amerikaanse importprijzen harder terug gelopen dan verwacht. Op maandbasis hield men rekening met een min van 1,0%, terwijl het werkelijke cijfer uit kwam op een grotere min van 1,4%. In juni was er nog sprake van een stijging, namelijk 0,3% op maandbasis. Op jaarbasis bedroeg de stijging van de importprijzen in juli 8,8%. De exportprijzen liepen met 3,3% terug op maandbasis maar op jaarbasis namen ze juist toe met 13,1% in juli. En in juni was er juist sprake van een stijging van het prijspeil van de export op maandbasis met 0,7%.

Uit de voorlopige cijfers van het consumentenvertrouwen van augustus van de Universiteit van Michigan valt op te maken dat het vertrouwen sterker is toegenomen dan men verwacht had. Verwacht werd een stand van 52,5 voor augustus maar de voorlopige indexstand kwam uit op 55,1 na 51,5 eind juli.

Stijgers & Dalers
De grootste stijgers binnen de AEX waren:
+2,11%, Unibail-Rodamco-Westfield
+1,63%, Akzo Nobel
+1,44%, Signify

De grootste stijgers binnen de AMX waren:
+3,98%, Fagron
+2,94%, Basic-Fit
+1,87%, Flow Traders

De grootste dalers binnen de AEX waren:
-1,55%, Just Eat Takeaway
-1,33%, ArcelorMittal
-1,10%, Prosus

De grootste dalers binnen de AMX waren:
-1,52%, Alfen
-1,37%, Corbion
-1,09%, Aperam


Agenda 15 augustus 2022
Macro Economisch

00:00 Ondernemersvertrouwen – Q3, Nederland
00:50 Economische groei – Q2 (voorlopig), Japan
04:00 Industriële productie – juli, China
04:00 Detailhandelsverkopen – juli, China
14:30 Empire State index – augustus, USA
16:00 Vertrouwen huizenbouwers – augustus, USA

Bedrijfscijfers
NN Group, ex-dividend

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht is een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). 

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

 

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
AEX opent lager, valt vervolgens terug en krabbelt weer wat op om uiteindelijk redelijk vlak te sluiten, Amerikaanse consumentenvertrouwen verbetert meer dan verwacht 12-8-2022
De standen van de futures wijzen op een redelijk vlakke opening van de AEX12-8-2022
AEX opent hoger, zakt vervolgens weg maar eindigt uiteindelijk licht hoger 11-8-2022
De standen van de futures wijzen op een hogere opening van de AEX11-8-2022
AEX opent lager maar springt omhoog na bekendmaking meevallend inflatiecijfer uit de VS!10-8-2022
De standen van de futures wijzen op een lagere opening van de AEX10-8-2022
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...