2-12-2021
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX!

Markten
De instabiliteit straalt op dit moment van de financiële markten en dat heeft niet alleen te maken met de nieuwe variant van het coronavirus. Beleggers worden heen en weer geslingerd over economische verwachtingen waarbij inflatie steeds meer grip lijkt te krijgen op een veranderde aanpak van het monetaire beleid. Wall Street begon de handelsdag woensdag positief maar in het tweede gedeelte sloeg de stemming, ondanks gunstige economische cijfers, volledig om. De Dow verloor 1,2%, de S&P500 zakte 1,2% en de Nasdaq leverde zelfs 1,8% in.

Azië laat voorlopig nog een overwegend licht hoger beeld zien maar niet in Japan waar de Nikkei nog 0,65% lager staat. In Hong Kong wint de Hang Seng 0,15% en de HS China Enterprises 0,5%. De CSI300 index staat nog 0,2% hoger en in China noteert de index van Shanghai vrijwel vlak. Van Japan werd bekend dat het consumentenvertrouwen in november stabiel is gebleven.

Crude Oil is flink gezakt en noteert USD 66,58, Goud is licht gedaald naar $ 1.777,10. De USD staat ten opzichte van de Euro op een stand van EUR/USD 1,1324en de Bitcoin staat op $ 56.701,95.


Agenda donderdag 2 december:

• 07:00 Consumentenvertrouwen - November (Japan)
• 11:00 Werkloosheid - Oktober (Eurozone)
• 11:00 producentenprijzen - Oktober (Eurozone)
• 14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

Agenda bedrijfscijfers:
• Geen agendapunten


Technische Analyse
AEX


De trend voor de korte termijn van de AEX is Neutraal.

 Door een stijging van 1.7% lag de slotkoers op EUR 790.7.. Op 4.7 procent na is de hoogste koers ooit uit medio november 2021 benaderd. De huidige neutrale trend werd mede geïnitieerd nadat de MACD indicator de nullijn neerwaarts doorbrak. Binnen het neutrale trendbeeld is er momenteel sprake van een afzwakkende neergaande beweging bij de AEX. Bij een duidelijke doorbraak van het bodemniveau op EUR 757.2 is er sprake van een technische verzwakking. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van de AEX zijn unaniem en wijzen op een neerwaartse trend met een negatief momentum. De indicatoren geven een mogelijke adviesverlaging aan. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 1 december 2021.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 724,7795 (ISIN: DE000KF3B772).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 850,4431 (ISIN: DE000KF3G987).

De trend voor de korte termijn van Prosus is Neutraal.

 Woensdag werd een slotkoers van EUR 74.63 bereikt na een stijging van 5.2%. Over de afgelopen 5 dagen bed
raagt de stijging 1.3%. Binnen het neutrale trendbeeld is er momenteel sprake van een afzwakkende neergaande beweging bij Prosus. Bij een duidelijke doorbraak van EUR 68.22 is er sprake van een technische verzwakking. Positief signaal: -Een opwaartse koerskloof. De indicatoren voor de korte termijn van Prosus wijzen per saldo op een opwaartse trend (Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). De indicatoren geven per saldo een neutraal beeld. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van woensdag 1 december 2021.


Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Prosus kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 56,3613 (ISIN: DE000KB09B96).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Prosus kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 93,7530 (ISIN: DE000KE68NG3).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Openingsbericht AEX2-12-2021
Slotbericht AEX1-12-2021
Openingsbericht AEX1-12-2021
Slotbericht AEX30-11-2021
Openingsbericht AEX30-11-2021
Update AEX 16.30 uur29-11-2021
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...