11-8-2022
Laatste Publicatie

Markten
De AEX opende deze ochtend in de plus op 728,54 en ging vandaag de dag uit met een winst van 0,21% op een stand van 725,79 punten. De AMX sloot vandaag eveneens in het groen op 974,27, een stijging van 0,48%.

De aandelenmarkten in Europa gaan vandaag gemixt de dag uit. De DAX staat op een min van 0,13%, de CAC40 stijgt met 0,13% en de EuroStoxx50 noteert 0,11% hoger.

Op Wall Street is het sentiment positief. De Dow Jones staat 0,63% in de plus, de S&P 500 is hoger met 0,55% en de NASDAQ staat op een winst van 0,28%.

De NYMEX WTI Crude Oil stijgt met 1,46% naar een prijs per vat van $ 93,27. Goud staat 0,17% lager op een koers van $ 1.789,25. De Euro versterkt ten opzichte van de US Dollar met 0,33% bij een stand van de EUR/USD van 1,0333. Bitcoin koerst 2,02% hoger over de afgelopen 24 uur bij een koers van $ 24.523.

Macro Economisch Nieuws
De Amerikaanse producentenprijzen zijn in juli gedaald, terwijl er een stijging werd verwacht. Op maandbasis namen de producentenprijzen af met 0,5%, vergeleken met een verwachte stijging van 0,2%. Het cijfer voor juni op maandbasis werd licht neerwaarts bijgesteld van een plus van 1,1% naar een plus van 1,0%. Het prijspeil van producenten exclusief handel, voeding en energie steeg minder hard dan verwacht bij een plus van 0,2% en een prognose van 0,4%. In juni was de stijging van deze kernprijzen 0,3%. Op jaarbasis was er sprake van een toename van de prijzen van 9,8% en van de kernprijzen met 5,8% in juli.

In de VS is het aantal initiële aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de week eindigend op 6 augustus van dit jaar minder hard toegenomen dan verwacht. De verwachting lag op een aantal van 264.000 nieuwe aanvragen, terwijl het er 262.000 werden. Een toename van 14.000 ten opzichte van de week ervóór. Het cijfer van die bewuste week werd neerwaarts bijgesteld naar 248.000 met 12.000. Het voortschrijdend gemiddelde over de afgelopen vier weken is doorgaans minder bewegelijk en steeg met 4.500 naar 252.000. Het aantal verlengde aanvragen voor steun i.v.m. werkloosheid kwam 8.000 hoger uit op 1,428 miljoen aanvragen.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) geeft aan in haar maandrapport dat de vraag naar olie toeneemt vanwege de hoge gasprijzen. "Een dreigende gascrisis in Europa jaagt nu al een substantiële vervangingsvraag van gas naar olie aan", aldus in het rapport. Er is sprake van een extra vraag naar olie o.a. omdat Rusland de aanvoer van gas tegenhoudt. En die extra vraag komt in een al krappe markt, zo geeft het IEA aan. Het IEA verhoogde de taxatie van de vraag met 500.000 per dag, waarmee deze uitkomt op 99,7 en 101,8 miljoen vaten per dag, respectievelijk voor het huidige jaar en het komend jaar. 

Bedrijfseconomisch Nieuws
Aegon heeft in het tweede kwartaal van het lopende jaar 2022 een duidelijk hoger dan verwachte operationele winst geboekt. De operationele winst bedroeg € 538 miljoen vergeleken met een consensus verwachting van € 483 miljoen. De vrije kasstroom voor het tweede kwartaal was verwacht op € 327 miljoen, waar deze daadwerkelijk uit kwam op € 391 miljoen.

Snellaadbedrijf Fastned heeft in de eerste jaarhelft van 2022 de omzet bijna verdrievoudigd. Als het gaat om de stijging van de laadomzet dan is deze toegenomen met 188% tot € 12,6 miljoen. Als gevolg hiervan bedroeg de kwartaalomzet meer dan € 27 miljoen euro geannualiseerd. Volgens Fastned neemt de operationele EBITDA sneller toe dan de omzet dankzij een operationele hefboom: de operationele EBITDA verviervoudigde tot € 3,0 miljoen. Het bedrijf leed de eerste jaarhelft nog wel verlies. Er was sprake van een onderliggend negatief resultaat van € 10,4 miljoen, hetgeen duidelijk meer is dan het verlies van € 7,7 miljoen over dezelfde periode een jaar geleden in 2021.

Stijgers & Dalers
De grootste stijgers binnen de AEX waren:
+9,06%, Aegon
+2,31%, Just Eat Takeaway
+1,29%, Prosus

De grootste stijgers binnen de AMX waren:
+2,60%, OCI Nitrogen
+2,19%, ABN AMRO Group
+2,19%, AMG


De grootste dalers binnen de AEX waren:
-5,72%, NN Group
-1,81%, Wolters Kluwer
-1,13%, Ahold Delhaize

De grootste dalers binnen de AMX waren:
-2,05%, Fagron
-1,21%, Basic-Fit
-0,82%, Fagron


Agenda 12 augustus 2022
Macro Economisch

06:30 Faillissementen – juli, Nederland
08:00 Economische groei – Q2, UK
08:00 Industriële productie – juni, UK
08:00 Handelsbalans – juni, UK
08:45 Inflatie – juli, Frankrijk
11:00 Industriële productie – juni, eurozone
14:30 Importprijzen – juli, USA
16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - augustus (voorlopig), USA

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht is een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). 

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

 

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
AEX opent hoger, zakt vervolgens weg maar eindigt uiteindelijk licht hoger 11-8-2022
De standen van de futures wijzen op een hogere opening van de AEX11-8-2022
AEX opent lager maar springt omhoog na bekendmaking meevallend inflatiecijfer uit de VS!10-8-2022
De standen van de futures wijzen op een lagere opening van de AEX10-8-2022
AEX daalt gestaag door na lagere opening en sluit meer dan een procent lager9-8-2022
De standen van de futures wijzen op een lagere opening van de AEX9-8-2022
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...