NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
23-10-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een vlakke tot licht hogere opening van de AEX!

 

Volgens kenners heeft Biden nog altijd een voorsprong op Trump en is na een betrekkelijk kalm verlopen debat de strijd om het Witte Huis nu echt in de eindfase terecht gekomen. Hoewel er grote verschillen zitten tussen deze twee kemphanen moeten de Amerikanen toch kiezen uit de minst slechte en dat voor de grootste economie ter wereld.

Wall Street kende een grillig verloop en sloot uiteindelijk over een breed front licht hoger. De Dow en de S&P500 stegen ieder 0,5% en de Nasdaq won, na een lange worsteling, toch nog 0,2%. Van de bedrijven die met cijfers kwamen profiteerde AT&T het meest met bijna 6% winst. Tesla bleef steken op een magere 0,75% winst en de nabeurs cijfers van Intel waren matig. Verder heeft de Amerikaanse toezichthouder het middel Remdesiver (Gilead) nu officieel goedgekeurd voor de behandeling tegen Covid-19. Azië laat een licht positief beeld zien met China dat nog net boven het slot van donderdag staat, Hong Kong noteert 0,5% hoger en in Japan staat de Nikkei, voor sluiting, op een winst van 0,3% Brent Oil noteert USD 42,36 bij een EUR/USD op 1,1840.

Vanmorgen waren er al cijfers uit Japan waar de inflatie in september stabiel bleef en de inkoopmanagersindex van de industrie over oktober iets minder kromp van 47,7 naar 48 en de dienstensector verzwakte van 46,9 naar 46,6. Het samengestelde cijfer kwam hiermee uit op 46,6 na 46,7 in september. Cijfers over de samengestelde inkoopmanagersindex komen nog van Frankijk 09.15 uur, Duitsland (09.30 uur), de Eurozone (10.00 uur), Engeland (10.30 uur) en de VS om 15.45 uur. Om 08.00 uur volgen eerst nog de detailhandelsverkopen van Engeland over de maand september. Bedrijfscijfers zijn er vandaag van Beter Bed, Signify (geeft geen outlook) en Wereldhave met uit het buitenland Daimler, Renault, Barclays en American Express.

De AEX opende donderdag direct al overtuigend lager op 554,94 punten. Het verlies liep meteen ook fors op met 549,66 punten als laagste stand. Voorbeurs waren er al zwakke cijfers over de Nederlandse economie gemeld in het ochtendbericht en daar kwam nog bij dat het consumentenvertrouwen in Duitsland, voor de maand november, ook verder onder druk komt te staan met een GfK cijfer dat zakte van -1,7 naar -3,1. Tevens verzwakte het ondernemersvertrouwen in Frankrijk in oktober van 92 naar 90. Later in de middag werd van de Eurozone bekend dat het voorlopig cijfer van het consumentenvertrouwen over oktober eveneens een verslechtering liet zien van -13,9 naar -15,5. Met zo'n sentiment is het voor bedrijven ook moeilijk om cijfers op hun juiste waarde te beoordelen. Zo kon Unilever slechts 0,1% hoger sluiten op degelijke cijfers en sloot alleen Sligro overtuigend hoger (+4,1%) op meevallende cijfers. RELX verloor 1,2%, Intertrust leverde 4,9% in en Flow Traders boekte wel meer winst maar verloor 8,3% op tegenvallende marges. Besi had geen verrassingen te melden en verloor 0,8% op de behaalde doelstellingen. De macro-cijfers uit de VS vielen juist mee met een aantal eerste steunaanvragen dat met 55.000 minder eerste aanvragen serieus afnam, de bestaande woningverkopen stegen in september met maar liefst 9,4% en de leidende indicatoren stegen in september met 0,7% tot een stand van 107,2 met wel een lichte afzwakkende groei. De reacties op de bedrijfscijfers bleven gemengd met Tesla dat bijna 2% hoger staat op de meevallende cijfers van nabeurs, AT&T deed goede zaken en staat 5% hoger terwijl Kimberly-Clark 4,4% moet inleveren. Coca-Cola wint 1% op de goede cijfers en Dow levert 0,8% in. Het wisselde beeld is ook terug te zien bij een wisselvallig Wall Street dat met smart zit te wachten op de verkiezingen en een vaccin. De AEX verloor uiteindelijk 0,6% op 554,20 punten nadat er nog een mislukte poging was gedaan om even boven het slot van woensdag te noteren maar het bleef vandaag bij een hoogste stand op 557,17 punten. De DAX verloor 0,1% en de Euro STOXX50 leverde 0,3% in.

Het aandeel Heineken was met 1,7% winst de grootste stijger binnen de AEX waar IMCD 1,1% hoger kon sluiten en Royal Dutch Shell steeg ruim 1%. Bij de AMX ging de dagwinst naar Air France KLM dat 3,1% kon winnen. NSI steeg 2,95% en SBM Offshore sloot 2,1% hoger.

Grootste daler binnen de AEX was Unibail Rodamco dat 3,8% verloor op een koersdoelverlaging. Akzo leverde 2,2% in en Adyen sloot 2% lager. Bij de AMX verloor Flow Traders 8,3% op de cijfers, Intertrust sloot 4,9% lager en Eurocommercial leverde 3,3% in.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Door een daling van 0.6% lag de slotkoers op EUR 554.2. Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de daling 1.1%. De huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat de MACD indicator de nullijn opwaarts doorbrak. Een mogelijke rechthoek topformatie wordt gevormd. Bij een doorbraak van de onderkant van het patroon op EUR 536 is dit een feit. Tot een eventuele doorbraak gaan wij er echter vanuit dat het een continuatiepatroon betreft waardoor de opwaartse trend slechts tijdelijk stagneert. Negatieve signalen:
• De MACD signaallijn heeft de MACD indicator neerwaarts doorbroken.
• Een 10 daags dieptepunt is bereikt.
De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (Stochastics(<)50, MA50 daalt) met een negatief momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt, koers(<)MA50). Dit geeft aan dat het positieve advies onder zware druk staat. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 22 oktober 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 541,68 (ISIN: DE000KB8DYP9).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 579,55 (ISIN: DE000KB5Q4R4).

De trend voor de korte termijn van Ahold Delhaize is Neutraal.

Met een daling van 1.7% werd donderdag een slotkoers van EUR 24.31 bereikt, hierdoor zet Ahold Delhaize de laagste slotkoers neer sinds begin juli 2020. De trend werd neutraal nadat de signaallijn de MACD indicator bij een koers van EUR 24.94 opwaarts doorbrak. Een mogelijke rechthoek topformatie wordt gevormd. Bij een doorbraak van de onderkant van het patroon, dat momenteel wordt getest, op EUR 24.47 wordt het technisch profiel zwakker. Negatieve signalen:
• De Stochastics staat zeer laag met een stand van 4. Dit geeft aan dat het neerwaartse momentum krachtig is, maar een opwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
• De MACD signaallijn heeft de MACD indicator neerwaarts doorbroken.
• Een neerwaartse koerskloof.
De indicatoren voor de korte termijn van Ahold Delhaize wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50, MA50 daalt) met een negatief momentum (MACD onder signaallijn, koers(<)MA50). De indicatoren geven een mogelijke adviesverlaging aan. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 22 oktober 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Ahold Delhaize kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 22,86 (ISIN: DE000KB29P88).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Ahold Delhaize kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 26,94 (ISIN: DE000KB28B28).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht23-10-2020
Turbobericht22-10-2020
Turbobericht21-10-2020
Turbobericht20-10-2020
Turbobericht19-10-2020
Turbobericht16-10-2020

 

Please wait...