NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
17-7-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een licht lagere opening van de AEX!

 

Op het Damrak zijn ASML en TomTom de eerste beursgenoteerde bedrijven die vandaag met hun kwartaalcijfers komen met bij ASML een sterke marge die opvalt en bij TomTom is er in het tweede kwartaal toch sprake van een klein verlies per aandeel maar laat het bedrijf in ieder geval weten dat het een hogere omzet verwacht!
Op Wall Street kon de echte start van het cijferseizoen niet imponeren al waren de cijfers zeker niet slecht. De Dow verloor toch 0,1%, de S&P500 leverde 0,3% in en de Nasdaq sloot 0,4% lager. In Azië noteert China nog vrijwel vlak, laat Hong Kong een verlies zien van 0,2% en staat in Japan de Nikkei vlak voor sluiting 0,3% lager. De Crude Oil Future is gedaald naar USD 57,66 bij een EUR/USD op 1,12149.

Op de agenda staan om 10.30 uur uit Engeland de ontwikkeling van de inflatie en de producentenprijzen over de maand juni en om 11.00 uur van de Eurozone de bouwproductie over mei met de definitieve inflatie over de maand juni. Uit de VS volgen om 14.30 uur de woningbouw- en bouwvergunningen over de maand juni en om 16.30 uur de wekelijkse olievoorraden. Om 20.00 uur komt de Fed. nog met het Beige Book. Buitenlandse bedrijven die met cijfers komen zijn Tele2, Abbott Laboratories, Bank of America en vanavond laat nabeurs Alcoa, Netflix, IBM en eBay.

 

De AEX opende dinsdagmorgen vrijwel vlak en bewoog de hele ochtend rond het slot van maandag. Tegenvallend nieuws over het economisch sentiment van Duitsland, waar de ZEW-index in juli verder zakte van -21,1 naar -24,5 (-22,5 verwacht) was een zware tegenhanger voor een groei van het handelsoverschot van de Eurozone dat in mei steeg van 16,9 mrd. tot 23 mrd. De export steeg met 7,1% op jaarbasis tegenover een import die met 4,2% op jaarbasis steeg. Verder bleef de werkloosheid in Engeland ook in mei steken op 3,8% en hadden beleggers weer de nodige twijfels bij de opmerking van Trump dat een handelsakkoord met China nog ver weg is. Na de middag klaarde de lucht voorzichtig op. De winstcijfers van Johnson & Johnson waren beter dan verwacht maar het aandeel verloor later toch 1,25% en bij de banken viel alleen de winst van Goldman Sachs iets lager uit. Toch steeg dat aandeel juist bijna 1% terwijl de uitstekende winst van JP Morgan beloond werd met 0,3% winst en die van Wells Fargo in tweede instantie werd bestraft met ruim 3% verlies. De macrocijfers van de VS lieten ook een verdeeld beeld zien met een industriële productie die in juni gelijk bleef terwijl een stijging van 0,2% was voorzien. De detailhandelsverkopen stegen met 0,4% waar +0,1% was voorzien, het vertrouwen onder huizenbouwers steeg van 64 naar 65 en de bedrijfsvoorraden namen in mei met 0,3% toe. Ondanks een wisselende start van Wall Street sloot de AEX toch nog ruim 0,3% hoger op 571,21 punten. De DAX won 0,35% en de Euro STOXX50 kon 0,55% hoger sluiten.

Grootste stijger binnen de AEX was het aandeel ArcelorMittal dat bijna 4% kon herstellen. ABN AMRO met NN Group stegen ieder ruim 1,4% en IMCD 1,25%. Bij de AMX stegen Aperam en Altice ieder ruim 3,2% en Air France-KLM bijna 3%.

Grootste daler binnen de AEX was Takeaway dat 2,26% verloor. Unibail Rodamco leverde 1,6% in en Royal Dutch Shell 0,56%. Grootste daler binnen de AMX was Fagron dat 2,26% verloor. Flow Traders leverde 1,4% in en BAM 1,3%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Dinsdag werd een slotkoers van EUR 571.2 bereikt na een stijging van 0.3%. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.9% gestegen. Een overtuigende doorbraak van de koers top op EUR 571.6 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positief signaal is de Stochastics, deze staat hoog met een stand van 88. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 16 juli 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 560,30 (ISIN: DE000KA1S5L8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 579,62 (ISIN: DE000CY51SK5).

De trend voor de korte termijn van DSM is Positief.

Met een stijging van 1.2% werd dinsdag een slotkoers van EUR 114.7 bereikt. Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 3.7%. Een doorbraak van de nullijn bij de MACD indicator medio januari 2019 op EUR 78 initieerde mede de huidige positieve trend. De doorbraak van EUR 103.8, de bovenkant van het rechthoek patroon, signaleerde een voortzetting én bevestiging van de opwaartse trend. Sinds de uitbraak is er geen sprake meer geweest van een substantiële neerwaartse koersbeweging. Het technisch profiel blijft dus sterk en positief. Positieve signalen zijn dat de Stochastics zeer hoog staat met een stand van 100. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De MACD signaallijn heeft de MACD indicator opwaarts doorbroken en er is een 200 daags hoogtepunt bereikt. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van DSM zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 16 juli 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van DSM kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 105,16 (ISIN: DE000KA1S130).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van DSM kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 119,78 (ISIN: DE000KA1S148).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht17-7-2019
Turbobericht16-7-2019
Turbobericht15-7-2019
Turbobericht12-7-2019
Turbobericht11-7-2019
Turbobericht10-7-2019

 

Please wait...