20-10-2021
Laatste Publicatie
De standen van de futures duiden op een hogere opening van de AEX!

Markten
Het hogere slot van de Europese aandelenbeurzen bracht de AEX weer boven de 800 puntengrens. Wall Street liet zich hierdoor niet van de wijs brengen en sloot positiever. Het positieve sentiment zette in de USA verder door. De Dow Jones sloot hierdoor 0,56% hoger, de S&P kon 0,74% winnen en de Nasdaq won 0,71%. We zien over de breedte van de markt dat de bedrijfscijfers erg goed zijn. Dit overwinst de zorgen over inflatie.

Vanmorgen zien we dat ook Azie positief gestemd is. In Japan staat de Nikkei op een winst van 0,3%. In Hong Kong noteert de Hang Seng 1,3% hoger en staat de HS China Ent. Index op een winst van 1,6% in. De CSI300 staat 0,1% in het groen en de Shanghai Composite staat praktisch onveranderd. 

Crude Oil noteert 0,5% lager op $ 82,59 bij een EUR/USD van 1,1649, een verzwakking van de US Dollar van 0,14%. De verzwakking van de US Dollar van de afgelopen dagen is opvallend. Door de sterkere US Dollar van dit jaar valt de inflatie op importen in de USA een stuk lager uit als bijvoorbeeld in Europa. Als gevolg hiervan valt de totale inflatie ook binnen de 2% norm van de FED. Hierdoor is er minder noodzaak voor Tapering, een verkrappend monetair beleid. Dit verzwakt de US Dollar omdat de verwachting is dat de rente in Europa harder zal moeten stijgen als die van de USA. Bitcoin staat op een winst van 2,4% en noteert nu $ 63.910. Dit nadat vandaag de eerste Bitcoin ETF in de USA verhandelbaar is geworden. De introductie van deze ETF heeft de koers van de Bitcoin flink opgestuwd naar een punt vlak bij het All Time High.

De futures duiden op een vlakke opening van de aandelenmarkten in Europa.

De derde kwartaalcijfers van ASML bevatten weinig verrassingen. De omzet van dit kwartaal kwam uit op EUR 5,24 miljard bij een brutomarge van 51,7%. Hiermee kwam de omzet uit aan de onderkant van de verwachte EUR 5,2 tot 5,4 miljard omzet. De kwartaalwinst kwam uit op EUR 1,7 miljard, een 70% stijging ten opzichte van de EUR 1 miljard van het eerste kwartaal. Het interim dividend is vastgesteld op EUR 1,80 per aandeel. De orderinstroom kwam een miljard lager uit als in het volgende kwarttaal en was EUR 6,2 miljard. ASML berichte dat het met Jenoptic tot overeenkomst is gekomen om de divisie Medische Applicaties en de Swiss Optic activiteiten aan hen te verkopen. Voor heel 2021 rekent ASML op een omzetgroei van 35% bij een marge van 51% tot 52%.
 
Agenda 20 oktober 2021
Macro
08:00 Producentenprijzen – September, Duitsland
08:00 Inflatie – September, Verenigd Koninkrijk
08:00 Producentenprijzen – September, USA
11:00 Inflatie - September def., Europa
13:00 Hypotheekaanvragen – Wekelijks, USA
16:30 Olievoorraden – Wekelijks, USA

Bedrijfscijfers
07:00 AkzoNobel - Cijfers derde kwartaal
07:00 ASML - Cijfers derde kwartaal
07:00 WDP - Cijfers derde kwartaal
00:00 Marel - Cijfers derde kwartaal
00:00 FNG – Jaarvergadering
07:00 Nestle - Cijfers derde kwartaal (Zwi)
07:00 Roche - Cijfers derde kwartaal (Zwi)
08:00 Deliveroo - Cijfers derde kwartaal (VK)
13:00 Abbott Laboratories - Cijfers derde kwartaal (VS)
13:00 Verizon - Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 IBM - Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 PPG Industries - Cijfers derde kwartaal (VS)
22:00 Tesla - Cijfers derde kwartaal (VS)


Technische Analyse

AEX 

De trend voor de kortetermijn van de AEX-index is Positief. Dinsdag werd een slotkoers van EUR 802.5 bereikt na een stijging van 0.7%. De koers steeg 4.0% over de afgelopen 5 dagen, wat de grootste stijging in 5 dagen is sinds begin februari 2021. De huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat de MACD indicator de nullijn opwaarts doorbrak. Een overtuigende doorbraak van de koerstop op EUR 800.6 die momenteel wordt getest, wordt verwacht. Dit zou direct een sterke bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positieve signalen: 
De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 99. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. 
Een 10 daags hoogtepunt is bereikt. 
De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van de AEX-index zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 19 oktober 2021.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 751,3171 (ISIN: DE000KE922P6).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 821,2498 (ISIN: DE000KF3JJ83).

Tesla

De trend voor de kortetermijn van Tesla is Positief. Met een daling van -0.7% werd dinsdag een slotkoers van USD 864.3 bereikt, de eerste daling sinds 6 handelsdagen.   Het technisch beeld van Tesla is zeer sterk. De doorbraak van de koerstop op USD 722.3 en de voorgaande hogere koersbodem zijn hiervan getuige. Een voortzetting van de stijgende trend wordt verwacht. Positief signaal, de Stochastics staat zeer hoog met een stand van 91. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van Tesla zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 19 oktober 2021.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Tesla kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 762,5945 (ISIN: DE000KE99HK2).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Tesla kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 996,9378 (ISIN: DE000KF3HF48).

Disclaimer 
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie. 

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s  is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s  te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus. 

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie. 

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.
 
ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Vlakke opening Europa verwacht met een hogere AEX 20-10-2021
AEX weer ruim boven de 800 gesloten.19-10-2021
Hogere opening verwacht.19-10-2021
Lagere opening Europa verwacht18-10-2021
Europese beurzen sluiten in het rood.18-10-2021
Aandelenbeleggers in opperbeste stemming!15-10-2021
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...