NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
18-9-2020
Laatste Publicatie
De standen van de futures duiden op een vlakke tot licht lagere opening van de AEX!

Op een aantal fronten is er sprake van een race tegen de klok met als belangrijkste punt het vinden en de inzet van een vaccin tegen corona, daarnaast de zorgen om een no-deal Brexit en in de VS is er nog steeds geen overeenstemming over de extra steunmaatregelen die hard nodig zijn.

Wall Street reageerde vooral op het tijdig vinden en inzetten van een vaccin en het uitblijven van nieuwe steunpakketten waardoor de stemming gedrukt werd. De Dow verloor 0,5%, de bredere S&P500 sloot 0,8% lager en de Nasdaq eindigde met een verlies van 1,3%. Azië oogt toch weer positiever met China dat nog 1,5% hoger staat, Hong Kong laat een winst zien van 0,4% en in Japan blijft het spannend met een Nikkei die vlak voor sluiting 0,1% hoger staat. De Crude Oil Future noteert USD 41,24 bij een EUR/USD op 1,18515.

Vanmorgen waren er uit Japan al cijfers over de inflatie die in augustus op maandbasis 0,1% is afgenomen en op jaarbasis een fractie gestegen is tot 0,2%. Om 08.00 uur volgen uit Duitsland de producentenprijzen over augustus en van Engeland de detailhandelsverkopen over augustus. Van de Eurozone om 10.00 uur de lopende rekening over de maand juli en vanmiddag uit de VS om 16.00 uur de leidende indicatoren over augustus met het voorlopig cijfer van het consumentenvertrouwen volgens de Universiteit van Michigan over de maand september. Verder is er nu alsnog groen licht voor de samenwerking tussen Oracle en TikTok en expireren op deze derde vrijdag de nodige optieseries.

Hoewel het geen verrassing was dat de Fed de rente ongemoeid zou laten, reageren beleggers donderdag toch teleurgesteld al is de Fed niet het enige probleem. Zo is de burgemeester van New York, de Blasio, gedwongen om, met het personeel, een week lang onbetaald verlof te nemen vanwege budget problemen van de stad.

De AEX opende donderdag stevig lager op 550,17 punten en de koersgrafiek had verdacht veel weg van een zware bergetappe met twee cols van de zwaarste categorie. Het verlies werd breed gedragen met in eerste instantie bijna alleen dalers en IMCD dat de dans kon ontspringen. Er werd vooral gekeken naar de uitkomsten van de rentebesluiten maar naast de Fed, deed ook de BoJ niets en ook de BoE hield het kruit droog. Het zijn zeker geen luxe omstandigheden waarmee de centrale bankiers moeten werken en waarschijnlijk voorzien zij toch meer zorgen waarvoor enige speelveld open moet blijven. Verder dreigt de beoogde deal tussen Oracle en TikTok de goedkeuring van de Amerikaanse regering mis te lopen en spreekt president kandidaat Biden zijn ongenoegen uit over de houding van Johnson met zijn poging om een eerdere deal met de EU open te breken, Beleggers waren positief over het nieuws bij Heineken waar, naast een nieuwe CEO, een nieuw eigen merk de consument moet stimuleren. Na het nieuws over de lichte stijging van de werkloosheid in Nederland werd van de Eurozone bevestigd dat de inflatie in augustus met 0,4% is gedaald en op jaarbasis -0,2% noteert. Uit de VS werd bekend dat het aantal eerste steunaanvragen met 33.000 is gedaald naar 860.000, de Philly Fed-index over september is licht gedaald van 17,2 naar 15 en het in aantal in aanbouw genomen woningen is in augustus met 5,1% afgenomen terwijl er 0,9% minder vergunningen zijn afgegeven. Nadat de AEX in eerste instantie een deel van het verlies had weggepoetst, met 553,99 punten als top van deze dag, verloor de graadmeter, in aanloop van een lagere opening van Wall Street, verder terrein met 548,27 punten als laagste stand. Toen de verliezen in de VS weer deels werden ingelopen herstelde de AEX opnieuw tot bijna 554 punten. De slothandel bepaalde de eindstand op 552,48 punten en dat is een verlies van bijna 1,1%. De DAX hield de schade beperkt tot 0,4% en de Euro STOXX50 leverde 0,7% in.

Grootste stijger binnen de AEX was ArcelorMittal dat 3,2% hoger kon sluiten na een advies verhoging door Bank of America. Galapagos herstelde 2,4% en Heineken steeg 1,7%. Bij de AMX herstelde Fugro nog eens 3,3% en Air France-KLM steeg 2,8%. Aperam sloot 2,2% hoger.

Grootste daler binnen de AEX was Unibail Rodamco waar het nieuws over een aandelenemissie de koers 10% deed zakken. Analisten reageren gemengd op de genomen stap. ING verloor 3,3% en ABN AMRO leverde bijna 3,25 in. Bij de AMX verloor Eurocommercial 7,4%, Besi sloot 2,95% lager en TKH verloor 2,3%.De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Negatief.

Donderdag bedroeg de slotkoers EUR 552.5 (-1.1%). De koers steeg 0.4% over de afgelopen 5 dagen. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een gelijke koersbodem. Negatief signaal: -Een neerwaartse koerskloof. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 17 september 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 532,1677 (ISIN: DE000KB29JV8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 570,3694 (ISIN: DE000KB5QWR7).De trend voor de korte termijn van Heineken is Negatief.

Door een stijging van 0.8% lag de slotkoers op EUR 78.36. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 1.1% gestegen. de huidige negatieve trend werd mede geïnitieerd nadat het VG 40 neerwaarts krulde. De lagere koerstop op EUR 79.54 bevestigt het negatieve trendbeeld, een doorbraak van de koersbodem op EUR 76.5 wordt, ondanks de verbeterende koersontwikkeling de laatste tijd, verwacht. De indicatoren voor de korte termijn van Heineken wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van donderdag 17 september 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Heineken kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 70,2878 (ISIN: DE000KB095E8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Heineken kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 91,6374 (ISIN: DE000KA99925).


Disclaimer : VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht AEX18-9-2020
Turbobericht AEX17-9-2020
Turbobericht16-9-2020
Turbobericht15-9-2020
Turbobericht14-9-2020
Turbobericht11-9-2020

 

Please wait...