NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
1-4-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX!

 

Tot nu toe waren de economische gevolgen van het coronavirus niet goed zichtbaar doordat de gepubliceerde cijfers betrekking hadden op een periode die voor de crisis lag. Vanaf vandaag komt hier verandering in wanneer beleggers inzicht krijgen bij de inkoopmanagersindex van de industrie over maart en vanmiddag het ADP-banenrapport van de VS bekend wordt gemaakt.
Wall Street sloot dinsdag lager doordat de ernst van de crisis steeds verder begint door te dringen. De Dow verloor 1,8%, de S&P500 sloot 1,6% lager en de Nasdaq leverde 0,95% in. Azië laat opnieuw een gemengd beeld zien met China dat nog 0,3% hoger staat. Na de meevallende cijfers van de overheid die dinsdag bekend werden gemaakt kwam vanmorgen onderzoeksbureau Markit en Caixin eveneens met de bevestiging dat de industrie van China weer groeit met een inkoopmanagersindex die in maart steeg van 40,3 naar 50,1. De situatie in Japan is verder verslechterd want daar kromp de industrie verder van 47,8 naar 44,8. Ook het Tankan-rapport van Japan bevestigt de economische zorgen voor Japan met een maakindustrie die in het eerste kwartaal is gedaald naar het laagste niveau in de afgelopen 7 jaar. De Nikkei staat in Japan dan ook lager en noteert vlak voor sluiting een verlies van 2,8%. Hong Kong noteert 1,4% lager. De Crude Oil Future noteert USD 20,50 bij een EUR/USD op 1,10259.

Cijfers over de industrie (maart) volgen nog van Nederland (09.00 uur), Spanje (09.15 uur), Italië (09.45 uur), Frankrijk (09.50 uur), Duitsland (09.55 uur), de Eurozone (10.00 uur), Engeland (10.30 uur) en de VS (15.45 uur Markit en om 16.00 uur ISM). Het ADP-banenrapport wordt om 14.15 uur bekend gemaakt en om 16.30 uur volgen nog de wekelijkse olievoorraden.

Het eerste kwartaal van 2020 is voor beleggers slecht verlopen. Met vooral in maart een dramatische correctie en inmiddels toch ook weer een licht herstel. Dinsdagmorgen waren er cijfers van de Chinese overheid die er op wijzen dat de economie in maart weer aan het herstellen. Doordat de ellende in China begonnen is wordt er met spanning uitgekeken naar een bevestiging van een economisch herstel dat ook bepalend zal zijn voor de rest van de wereld.

De AEX opende gisteren hoger op 480,90 punten waarbij de winst volledig te danken was aan meevallende cijfers over de Chinese economie. Gedurende de ochtend kon de winst worden uitgebreid met ruim 486 punten als hoogste niveau. De macrocijfers die tijdens de ochtendsessie bekend werden gemaakt hadden betrekking op een dalende inflatie in maart (Eurozone nog slechts 0,7% en Frankrijk 0,6%), een gelijkblijvende werkloosheid in Duitsland (maart +1000 = 5%) en de economische groei KW4 van Engeland bleef stabiel op 1,1%. Richting een lagere opening van Wall Street gaf de AEX de winst toch weer uit handen met 475,48 punten als laagste niveau. Uit de VS werd bekend dat Case Shiller huizenprijzenindex in januari op maandbasis met 0,1% is afgenomen en de bedrijvigheid in Chicago nam af van 48,9 in februari tot 47,8 in maart. Klein lichtpuntje was de kleinere daling van het consumentenvertrouwen in maart. Het cijfer van de Conference Board zakte wel van 132,6 tot 120 maar lag duidelijk boven de 110 die voorzien werd. De opening van Wall Street viel uiteindelijk niet tegen en gaf een nieuwe impuls aan de AEX waar Royal Dutch Shell opnieuw één van de smaakmakers was. De graadmeter van Amsterdam sloot 1,6% hoger op 483,14 punten. De DAX steeg 1,2% en de Euro STOXX50 sloot 0,8% hoger.

Grootste stijger binnen de AEX was het aandeel ArcelorMittal dat 8,6% kon herstellen nadat het bedrijf bekend maakte dat de productie zal worden verlaagd. Royal Dutch Shell kon 7,6% herstellen en Unibail Rodamco 5,1%. Binnen de AMX steeg het aandeel WDP 11,8%, Aperam sloot 8,65 hoger en Boskalis 8,1%.

Bij de AEX verloor ING nog eens 4,2%, Akzo Nobel liet de doelstelling los en sloot 2,9% lager en Adyen verloor 1,7%. In de AMX verloor Eurocommercial 1,9%, FlowTraders sloot 1,7% lager en het aandeel BAM leverde 1,3% in.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Negatief.

Door een stijging van 1.6% lag de slotkoers op EUR 483.4. De stijging van de afgelopen 5 dagen bedraagt in totaal 4.7%. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een hogere koersbodem. Een lagere koerstop op EUR 446.6 is noodzakelijk om de huidige trend in stand te houden. Het niveau wordt momenteel getest en is reeds doorbroken, maar nog niet overtuigend genoeg. Positief signaalis het bereiken van een 10 daags hoogtepunt. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 31 maart 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 440,10 (ISIN: DE000KB093Z8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 501,53 (ISIN: DE000KB07611).

De trend voor de korte termijn van Heineken is Negatief.

Met een stijging van 4.3% werd dinsdag een slotkoers van EUR 76.16 bereikt. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 6.6% gestegen, over de afgelopen 5 handelsdagen is dit de grootste stijging sinds medio februari 2019. De nieuwe neerwaartse richting van het VG 40 begin maart 1920 op EUR 91.06 initieerde mede de huidige negatieve trend. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een lagere koersbodem. De indicatoren voor de korte termijn van Heineken wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 31 maart 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Heineken kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 70,01 (ISIN: DE000KB095E8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Heineken kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 84,92 (ISIN: DE000KB07XP7).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen in de financiele instrumenten waarover een advies wordt gegeven in dit bericht.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht1-4-2020
Turbobericht31-3-2020
Turbobericht30-3-2020
Turbobericht27-3-2020
Turbobericht26-3-2020
Turbobericht25-3-2020

 

Please wait...