1-7-2022
Laatste Publicatie

Markten
De AEX opende deze ochtend in het rood op 651,22 en ging vandaag de dag uit met een verlies van 0,54% op een stand van 655,68 punten. De AMX sloot vandaag eveneens in het rood op 899,44, een daling van 0,40%.

De aandelenmarkten in Europa gaan vandaag gemixt de dag uit. De DAX staat op een plus van 0,18%, de CAC40 stijgt licht met 0,05% en de EuroStoxx50 noteert 0,28% lager.

Op Wall Street is het sentiment negatief. De Dow Jones staat 0,19% in de min, de S&P 500 is lager met 0,24% en de NASDAQ staat op een licht verlies van 0,02%.

De NYMEX WTI Crude Oil stijgt met 1,90% naar een prijs per vat van $ 107,77. Goud staat 0,05% lager op een koers van $ 1.806,42. De Euro verzwakt ten opzichte van de US Dollar met 0,66% bij een stand van de EUR/USD van 1,0415. Bitcoin koerst 0,77% hoger over de afgelopen 24 uur bij een koers van $ 19.341.

Macro Economisch Nieuws
Het tempo waarin de Nederlandse industrie groeit is in juni afgenomen. De betreffende inkoopmanagersindex is gedaald van 57,8 in mei naar een waarde van 55,9 in juni. Wanneer de index een waarde heeft van 50 of hoger wijst dat op groei, in het andere geval wijst het op krimp. Daarnaast blijft de Nederlandse inflatie hoog. Volgens de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex is de inflatie in juni 9,9%, vergeleken met een hogere 10,2% voor mei. De prijsstijgingen worden vooral gedomineerd door hogere energieprijzen, maar ook de prijzen van voedingsmiddelen hebben een opdrijvend effect.

De Duitse industrie groeit minder hard in juni op basis van definitieve cijfers. De inkoopmanagersindex voor de Duitse industrie daalde naar 52,0 in juni van 54,8 in mei, waarbij het voorlopige juni cijfer 52,0 bedroeg. De huidige indexwaarde is een nieuw dieptepunt in bijna twee jaar tijd.

De groei van de industrie van Frankrijk vertraagt ietwat, maar minder dan eerder in het voorlopige cijfer tot uiting kwam. In juni kwam de inkoopmanagersindex uit op een definitieve 51,4 in juni, waarbij het voorlopige cijfer 51,0 was. In mei was de indexwaarde nog 54,6. De huidige stand betekent een laagste waarde sinds 18 maanden.

De Italiaanse industrie groeit in juni in een lager tempo op basis van definitieve cijfers. De inkoopmanagersindex kwam uit op 50,9, dit was eerder 50,2 dus een opwaartse bijstelling. In mei was de indexstand nog 51,9.

Op basis van definitieve metingen is de groei van de Spaanse industrie lager in juni dan in mei. De index van de inkoopmanagers zakte van 53,8 naar 52,6 in juni. Het bereikte niveau impliceert een nieuw dieptepunt sinds ongeveer anderhalf jaar.

Voor de eurozone is de industrie in juni nog steeds groeiende, echter minder sterk dan de maand ervoor. De index van de inkoopmanagers zakte naar 51,2 in juni van 54,6 in mei. De voorlopige meting voor juni betrof 52,0, oftewel het definitieve cijfer is naar beneden bijgesteld. Daarnaast is de inflatie in de eurozone versneld op basis van het voorlopige cijfer voor juni. Dit inflatiecijfer kwam uit op 8,6%, na 8,1% in mei en 7,4% voor zowel april als maart. De kerninflatie was 3,7% in juni op jaarbasis, licht lager dan het equivalent voor mei van 3,8%.

De Britse industrie groeit in juni in een lager tempo dan de maand ervoor. De waarde van de inkoopmanagersindex bedroeg een definitieve 52,8 voor juni, een neerwaartse bijstelling van een voorlopige raming van 53,4. In mei was de indexstand nog 54,6.

Volgens de inkoopmanagersindex van ISM vertraagt de groei van de Amerikaanse industrie. De vetraging is groter dan men verwacht had. Het cijfer voor juni kwam namelijk uit op 53,0, terwijl de verwachting 54,3 was. In mei was het indexcijfer 56,1. De equivalente cijfers van de inkoopmanagersindex voor de industrie van S&P Global waren als volgt: de voorlopige meting voor juni bedroeg 52,4, de definitieve meting 52,7 en in mei was de stand van de index 57,0. Daarnaast zijn de bouwuitgaven licht afgenomen waar een stijging was verwacht. In mei daalden de uitgaven met 0,1% waar de verwachting een plus van 0,3% bedroeg. Op jaarbasis was er sprake van een stijging van de bouwuitgaven met 9,7%. 

Het tempo waarin de industrie van de Japanse economie groeit is afgenomen in juni. De inkoopmanagersindex voor de Japanse industrie ging naar 52,7 in juni afkomend van 53,3 in mei. Het definitieve cijfer was gelijk aan de voorlopige meting. De Japanse industrie laat nu reeds 17 maanden groei zien. Daar staat ‘tegenover’ dat het sentiment van de Japanse maakindustrie in juni achteruit is gegaan, maar minder dan verwacht. De (Tankan) sentimentsindex bedroeg 9 in juni vergeleken met een waarde van 14 in maart. Verwacht was een flink sterkere daling van 12 punten in plaats van de daling met 5 die zich heeft voorgedaan.

In China is de industrie omgeslagen van een krimpstand van 48,1 in mei van de inkoopmanagersindex naar een groeistand van 51,7 in juni. De dienstensector heeft volgens de officiële cijfers ook een herstel getoond: de index steeg van 47,8 naar 54,7 in juni.

Stijgers & Dalers
De grootste stijgers binnen de AEX waren:
+3,67%, Prosus
+2,33%, AEGON
+1,66%, Heineken

De grootste stijgers binnen de AMX waren:
+2,45%, Alfen
+1,70%, Galapagos
+1,12%, Air France-KLM


De grootste dalers binnen de AEX waren:
-9,18%, ASM International
-7,24%, BE Semiconductor
-5,21%, ASML

De grootste dalers binnen de AMX waren:
-9,00%, Flow Traders
-3,94%, OCI Nitrogen
-2,85%, AMG


Agenda 4 juli 2022
Macro Economisch

08:00 Handelsbalans – mei, Duitsland
11:00 Producentenprijzen – mei, eurozone
15:30 Wall Street gesloten vanwege Independence Day

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht is een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). 

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

 

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
AEX opent lager en flirt met de slotkoers vorige beursdag maar blijft onder water1-7-2022
De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX1-7-2022
De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX30-6-2022
AEX loopt verlies iets in na lagere opening en sluit uiteindelijk lager 29-6-2022
De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX29-6-2022
Amerikaans consumentenvertrouwen onverwacht naar laagste niveau sinds februari 2021, AEX houdt tegen het einde van de beursdag net niet het hoofd boven water28-6-2022
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...