NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
15-7-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een hogere opening van de AEX!

 

De volatiliteit is weer flink aan het toenemen doordat er veel onzekerheden boven de markt blijven hangen en het cijferseizoen voor flinke verrassingen kan zorgen. Het gevaar blijft dat het beeld vertroebeld raakt maar telkens is er wel een moment waarbij de geldkraan redding lijkt te bieden zolang centrale banken ook daadwerkelijk blijven ondersteunen.
Wall Street kende dinsdag opnieuw een kantelpunt en dit keer ging het de goede kant op want eerdere verliezen en zorgen werden aan de kant geschoven na nieuwe uitspraken van de Fed. De Dow steeg 2,1%, de S&P500 sloot 1,3% hoger en de Nasdaq kon een behoorlijk verlies ombuigen naar een winst van 0,9%. Na de schermutselingen over de handel heeft Trump nu ook sancties afgekondigd tegen China vanwege de invoering van de veiligheidswet van Hong Kong en dat is ook terug te zien in Azië waar China 1,4% lager noteert en Hong Kong een verlies laat zien van 0,2%. In Japan staat de Nikkei, voor sluiting, wel op een winst van 1,5%. De BoJ maakte bekend dat er geen limiet wordt gehanteerd bij het opkopen van lange staatsschulden. De Crude Oil Future noteert USD 40,45 bij een EUR/USD op 1,13965.

Vanmorgen waren er al cijfers van Nederland over de internationale handel met een export die in mei op jaarbasis met 11,8% is gedaald. (april was -13,8%). Volgens het CBS is het conjunctuur beeld in juli verder verzwakt met 11 van de 13 indicatoren die onder de lange trend noteren. Op de agenda staan om 08.00 uur uit Engeland de inflatie en de producentenprijzen over juni en vanmiddag uit de VS om 14.30 uur de handelsbalans over juni, om 15.15 uur de industriële productie over juni en om 16.30 uur de wekelijkse olievoorraden. Bedrijfscijfers waren er vanmorgen van ASML (één derde meer omzet) en TomTom (maakt verlies bekend). Uit het buitenland volgen Tele2, Burberry, UnitedHealth, Goldman Sachs en nabeurs Alcoa.

Het was dinsdag weer zo'n handelsdag waarop van alles gebeurde. Zo liet China weten dat er sancties worden opgelegd legen Lockheed Martin vanwege betrokkenheid bij de verkoop van wapens aan Taiwan. Verder maakte Engeland een onverwachte draai door Huawei alsnog niet toe te laten voor het 5G netwerk aldaar. Het mag duidelijk zijn dat dit soort besluiten veelal aanleiding kunnen zijn tot meer heibel over handel en dat is per saldo nooit goed voor de financiële markten.

De AEX opende gisteren lager op 571,44 punten en dat was vooral een reactie op de verliezen die op Wall Street, aan het eind van de handel op maandag, verschenen als gevolg van nieuwe zorgen over het aantal besmettingen in met name de staat Californië. Voorbeurs vielen de cijfers over de export van China duidelijk mee (+0,5% op jaarbasis) en blijft Japan nog aanmodderen met een flinke krimp (-8,9%) van de industriële productie. De aandacht zou vooral uitgaan naar de kwartaalcijfers van enkele grote financiële instellingen en enkele macro-economische cijfers. Van Duitsland werd bekend dat de inflatie in juni, volgens een nieuwe meting, zal uitkomen op 0,9% op jaarbasis en het economisch sentiment is iets afgenomen met een ZEW-index die zakte van 63,4 naar 59,3 in juli. Dat het in Engeland niet goed gaat mag blijken uit zwakke cijfers over de maand mei met een economische krimp en een afname van de industriële productie met ieder ruim 19%. Bij de handelsbalans werd een overschot omgezet naar een tekort van 1,7 mrd pond. De AEX zag het verlies ondertussen al oplopen met 566,37 punten als laagste stand om vervolgens weer iets te herstellen en lang zijwaarts te bewegen rond de 570 punten. De industriële productie binnen de Eurozone lag in mei ruim 12% lager na een daling van ruim 18% in april en uit de VS kwam het nieuws dat het ondernemersvertrouwen onder mkb'ers in juni is gestegen van 94,4 naar 100,6 en de inflatie in juni kwam uit op 0,6% waar 0,5% was voorzien. Bedrijfscijfers waren er van JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo en Delta Airlines met de beste papieren voor JP Morgan Chase maar terwijl het aandeel wel hoger kon openen slonk de winst al snel naar een slotstand van maandag. Klappen waren er voor Wells Fargo dat ruim 5% in de min staat terwijl Citi Group en Delta Airlines ieder zo'n 2,5% lager staan. Wall Street kende een wisselende en volatiele start van de handel en toen de tech-aandelen verder onder druk kwamen te staan liep het verlies van de AEX ook weer op onder aanvoering van Prosus, ASML, ASMI en Adyen. De Dow begon wel hoger en dat kwam mede door een herstel van de olieprijs. Volgens de OPEC is de krimp van vraag naar olie toch aan het afnemen al blijft iedereen nog voorzichtig met echte voorspellingen. Met een herstel in het laatste uur kon het verlies van de AEX worden beperkt tot 1,1% en een slotstand van 572,51 punten. De DAX verloor 0,8% en de Euro STOXX50 zakte 0,85%.

Grootste stijger binnen de AEX was het aandeel NN Group dat 3% hoger kon sluiten. ASR Nederland steeg 1,7% en Royal Dutch Shell met Aegon wonnen ieder 1,55. Bij de AMX steeg Vopak 1,9%, Signify herstelde 1,8% en SBM Offshore sloot 1,5% hoger.

Grootste daler binnen de AEX was Galapagos dat 4,1% verloor. Prosus zakte 3,45% en het aandeel Adyen sloot 2,9% lager. Bij de AMX verloor Basic Fit 4,4%, Besi leverde 4,2% in en het aandeel PostNL 3,8%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Met een daling van 1.1% werd dinsdag een slotkoers van EUR 572.5 bereikt. Per saldo is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.5% gedaald. De nieuwe opwaartse richting van het VG 40 op EUR 522.8 initieerde mede de huidige positieve trend. Een symmetrische driehoek formatie wordt gevormd. Een voortzetting van de opwaartse trend is hierdoor waarschijnlijk. Bij een doorbraak van de bovenkant van het patroon, dat momenteel wordt getest, op EUR 572.8 wordt de positieve trend bevestigd. Ondanks het teruglopende momentum verwachten wij op korte termijn een uitbraak waarna hogere koersen in het verschiet liggen. Negatief signaal: een neerwaartse koerskloof. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (signaallijn Stochastics stijgt, koers(>)MA50). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 14 juli 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 551,85 (ISIN: DE000KB5P1P5).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 590,36 (ISIN: DE000KA991L4).

De trend voor de korte termijn van Arcelor Mittal is Positief.

Dinsdag bedroeg de slotkoers EUR 10.2 ( -1.8%). Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 0.4%. De trend werd positief nadat de signaallijn de MACD indicator bij een koers van EUR 8.95 opwaarts doorbrak. Het aandeel bevindt zich aan de bovenkant van een kop-en-schouder formatie. Bij een duidelijke doorbraak van deze grens op EUR 10.75 wordt de positieve trend bevestigd. Wij verwachten op korte termijn een uitbraak waarna hogere koersen in het verschiet liggen. Positief signaal: de Stochastics staat zeer hoog met een stand van 81. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van Arcelor Mittal zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 14 juli 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van van Arcelor Mittal kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 9,50 (ISIN: DE000KB5PSC9).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Arcelor Mittal kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 11,41 (ISIN: DE000KA99XA8).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen in de financiele instrumenten waarover een advies wordt gegeven in dit bericht.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht15-7-2020
Turbobericht14-7-2020
Turbobericht13-7-2020
Turbobericht10-7-2020
Turbobericht9-7-2020
Turbobericht8-7-2020

 

Please wait...