NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
18-7-2018
Laatste Publicatie

De start van het cijferseizoen is een welkome afleiding op het voortslepende handelsconflict en vraagt de volle aandacht van beleggers.

De AEX opende dinsdag nagenoeg vlak op 558,19 punten en heeft nog steeds moeite om een nieuwe richting te kiezen. De lage handelsvolumes kunnen er wel voor zorgen dat het behoorlijk kan schommelen en ook de bekendmaking van bedrijfsresultaten zorgen voor extra volatiliteit. De AEX klauterde na krap een uur handel naar een kleine winst en werd daarbij geholpen door een licht herstel van de olieprijs. Veel nieuws om te reageren was er niet. Zo bleef de werkloosheid in Engeland in mei stabiel op 4,2% en dat was tevens de verwachting en werd het definitieve inflatiecijfer van Italië licht naar beneden bijgesteld van 1,4 naar 1,3% in juni. Vanuit de VS kwam het nieuws dat de industriële productie in juni met 0,6% is toegenomen na een stijging van 0,5% in mei en 0,7% voorzien. Het vertrouwen onder huizenbouwers bleef in juli ongewijzigd op 68 en verder was het aandacht voor de toespraak van Fed-voorzitter Powell die vandaag voor de Senaat een speech hield en morgen voor het Congres. Zijn uitspraken over het monetaire beleid worden zorgvuldig beoordeeld en veroorzaakten vanmiddag geen rumoer. Bij de bekendmaking van de bedrijfscijfers van Goldman Sachs (aandeel -1,35%), Johnson & Johnson (aandeel +3,25%) en een eerste reactie op de cijfers van Netflix (aandeel -14% bij opening) verloor de AEX rap terrein met 556,02 punten als laagste niveau. Netflix wist echter ook weer een belangrijk deel van het verlies weg te werken en staat bij sluiting van Amsterdam nog "slechts" 4 % lager. TomTom kwam vanmorgen voorbeurs ook met cijfers en die werden positief ontvangen waarbij vooral de verbetering van de marges en de verhoging van de outlook opviel. Het aandeel was met een winst van ruim 7% een opvallende stijger. Na een aarzelende start verschenen er op Wall Street steeds meer winsten op de borden en dit bracht de AEX naar een eindstand van 559,19 punten en een winst van 0,15%. De DAX deed het duidelijk beter met een winst van 0,8% en de Euro STOXX50 steeg ruim 0,2%.

ASR Nederland was met een winst van 3,1% de grootste stijger binnen de AEX waar ArcelorMittal 2,45% kon herstellen en Ahold Delhaize met Wolters Kluwer stegen ieder met 1,1%. Bij de AMX was TomTom de grootste winnaar met 7,25% winst. OCI steeg 3,8% en Sligro ruim 3,2%.

KPN was met een verlies van bijna 2% de grootste daler binnen de AEX. Altice verloor 1,6% en ING leverde bijna 1,2% in. Bij de AMX was er een grote schok voor SBM Offshore want het aandeel verloor maar liefst ruim 16,5% na een adviesverlaging door Bernstein. Fugro zakte 1,55% en Besi ruim 0,7%. 

 

Akzo Nobel en ASML zijn de eerste AEX-fondsen die vandaag met hun kwartaalcijfers komen. Gisteren kon TomTom al positief verrassen en de eerste tekenen van Akzo Nobel en ASML lijken ook beter dan verwacht. Of de beleggers er ook zo over denken weten eigenlijk pas bij sluiting van deze beursdag.
Wall Street bleef overeind door de speech van Fed-voorzitter Powell die voor de Senaat verklaarde hoe het huidige monetaire beleid de economie kan blijven ondersteunen. De Dow steeg ruim 0,2%, de S&P500 kreeg er 0,4% bij en de Nasdaq sloot met een winst van ruim 0,6%. In Azië noteren de belangrijkste indices hoger met China dat 0,6% winst laat zien, Hong Kong neemt genoegen met 0,1% winst en in Japan staat de Nikkei vlak voor sluiting 0,7% hoger. De Crude Oil Future noteert USD 66,80 bij een EUR/USD op 1,16340. 

Op de agenda staan inflatiecijfers (juni) van Engeland (10.30 uur) en de Eurozone (11.00 uur). Tevens om 10.30 uur de ontwikkeling van de producentenprijzen van Engeland over de maand juni en van de Eurozone om 11.00 uur de bouwproductie over mei. Uit de VS om 14.30 uur de woningbouw- en bouwvergunningen over juni en om 16.30 uur de wekelijkse olievoorraden. Powell zal vandaag voor het Amerikaans Congres verschijnen voor een hoorzitting van het monetaire beleid van de Fed. Van de buitenlandse bedrijven die met cijfers komen noemen we BHP Billiton, Novartis en Morgan Stanley die vanavond nabeurs nog worden aangevuld door Alcoa, IBM en eBay.

De standen van de futures duiden op een licht hogere opening van de AEX!

 

 

Dinsdag is De AEX-index verhoogd in trendrichting voor de korte termijn naar Positief.

 

De vorige Neutrale trend voor de korte termijn was geldig sinds 11-07-2018. Door een stijging van 0.2% lag de slotkoers op EUR 559.2. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met -0.3% gedaald. De trend werd positief nadat de MACD indicator bij een koers van EUR 559.2, medio juli 2018 de nullijn opwaarts doorbrak. Het eerste koersdoel van de huidige opgaande beweging is de top op EUR 572.1 uit medio juni 2018. Een doorbraak is ondanks het matige opwaartse tempo de laatste tijd mogelijk en zou een stevige bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positief signaal: -De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 87. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van de AEX-index zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 17 juli 2018.

 

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 540,6624 (ISIN: DE000CQ5AVE4).

 

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 581,8715 (ISIN: DE000CY51JE7).

 

 

Dinsdag is ASML Holding verhoogd in trendrichting voor de korte termijn naar Positief.

 

De vorige Neutrale trend voor de korte termijn was geldig sinds 29-06-2018. Dinsdag bedroeg de slotkoers EUR 172.1 ( 0.6%). Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de stijging 0.9%. de huidige positieve trend werd mede geïnitieerd nadat de signaallijn medio juli 2018 een opwaarts kruising liet zien met de MACD indicator. Het eerste koersdoel van de huidige opgaande beweging is de top op EUR 185.6 uit medio juni 2018. Een doorbraak is mogelijk en zou een stevige bevestiging zijn van de opwaartse trend. De indicatoren voor de korte termijn van ASML Holding wijzen per saldo op een opwaartse trend (Stochastics(>)50, MA50 stijgt) met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 17 juli 2018.

 

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van ASML kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 160,3468 (ISIN: DE000CQ5AWL7).

 

Beleggers die willen anticiperen op een daling ASML kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss op 184,8079 (ISIN: DE000CQ5BKL0).

 

Disclaimer

VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

 

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

 

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s  is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s  te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

 

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

 

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht18-7-2018
Turbobericht17-7-2018
turbobericht16-7-2018
Turbobericht13-7-2018
Turbobericht12-7-2018
Turbobericht11-7-2018

 

Please wait...