NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
25-11-2020
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een vlakke opening van de AEX!

Met een Dow die voor het eerst boven de 30.000 punten is gesloten en een Nasdaq die door de 12.000 punten schoot, staat de Amerikaanse beurzen ruim aan kop als het gaat om het tonen van veerkracht terwijl het land op heel veel fronten nog ver achter loopt op een daadwerkelijk herstel. Beleggers tonen hiermee vooral vertrouwen aan Biden en zijn nieuw te vormen team terwijl de rente nog lang laag zal blijven en beleggen de enige optie lijkt.

Wall Street profiteerde van de "knieval" van Trump die de weg voor machtsoverdracht vrij maakt en Biden die letterlijk en figuurlijk oude vertrouwde namen naar voren schuift. De Dow won 1,5%, de S&P500 sloot 1,6% hoger en de Nasdaq eindigde met een keurige winst van 1,3%. In Azië blijft China achter met een beurs die nog 0,9% lager staat, Hong Kong noteert 0,3% hoger en in Japan staat de Nikkei, vlak voor sluiting, 0,5% hoger. Brent Oil noteert USD 48,19 bij een EUR/USD op 1,18915.

Op de agenda staan formeel alleen punten uit de VS al komt de ECB waarschijnlijk nog met een rapport over de financiële stabiliteit. Om 14.30 uur volgen, naast de vervroegde wekelijkse steunaanvragen, een 2e raming van de economische groei KW3 en de orders duurzame goederen over oktober. Om 16.00 uur de nieuwe woningverkopen met de persoonlijke inkomens en bestedingen over oktober plus het definitieve cijfer van het consumentenvertrouwen volgens de Universiteit van Michigan en om 16.30 uur de wekelijkse olievoorraden. Later op de avond volgen dan nog de notulen van de Fed.

Met de mogelijke aanstaande benoeming van Janet Yellen als nieuwe minister van financiën in de VS is de kans op een nieuw pakket aan stimuleringen toegenomen en wordt dat nieuws door beleggers alvast gevierd.

De AEX opende dinsdagmorgen hoger op 607,47 punten en dat bleek in eerste instantie iets te uitbundig want binnen een uur handel noteerde de index 604,47 punten als laagste stand. De winst was een reactie op Wall Street en vooral Japan waar de Nikkei 2,5% hoger kon sluiten. Voorbeurs waren er ook meevallende cijfers over de Duitse economie waar de definitieve groei over het derde kwartaal opwaarts werd bijgesteld van 8,2% naar 8,5%. Minder was het cijfer van het ondernemersvertrouwen met een Ifo-index die in november zakte van 92,5 naar 90,7 waar een stand van 90,6 was verwacht. Dat het ook nog slechter kon bewees Frankrijk waar het ondernemersvertrouwen over november kelderde van 90 naar 79. Uit de VS werd gemeld dat de huizenprijzen in september met 1,4% op maandbasis zijn gestegen en het consumentenvertrouwen (Conference Board) liet voor november een daling zien van 101,4 naar 96,1. Wall Street ging op jacht naar nieuwe records met een Dow die de 30.000 punten weet te breken en een Nasdaq die boven de 12.000 punten noteert. Nadat de AEX eerder nog een hoogste stand had bereikt op 608,26 punten lag het slot op 607,46 punten en dat is maar een fractie verwijderd van de opening en wel een keurige winst van 1%. De DAX en de Euro STOXX50 deden het nog iets beter en stegen ieder 1,3%.

Grootste stijger binnen de AEX was het aandeel ING dat 8,3% hoger kon sluiten. ArcelorMittal steeg 7% en voor Unibail Rodamco was er ook nog 6,3% winst. Bij de AMX was het aandeel BAM opnieuw de absolute uitblinker met dit keer 22,25% winst. Het bedrijf profiteerde nogmaals van een deal met PGGM waarmee een emissie vermeden kan worden. Air France-KLM sloot ruim 11% hoger en Fugro steeg 10%.

Grootste daler binnen de AEX was Adyen dat bijna 3% verloor. DSM leverde 2,3% in en Just Eat Takeaway bijna 1,7%. Bij de AMX verloor het aandeel Corbion 4,6%, Fagron leverde 1,4% in en WDP zakte 1,35%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.

Met een stijging van 1.0% werd dinsdag een slotkoers van EUR 607.5 bereikt, hierdoor bereikt de AEX-index de hoogste slotkoers sinds medio februari 2020. De trend werd positief nadat de MACD indicator bij een koers van EUR 593.9 de nullijn opwaarts doorbrak. De doorbraak van de koerstop op EUR 572.5 en het bijbehorende opwaartse momentum bevestigen de stijgende trend bij de AEX-index. Positieve signalen:
• De Stochastics staat zeer hoog met een stand van 99. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
• Een 50 daags hoogtepunt is bereikt.
De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van de AEX-index zijn unaniem en wijzen op een opwaartse trend met een positief momentum. Dit onderschrijft het positieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 24 november 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 581,93 (ISIN: DE000KB8FBE6).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 620,23 (ISIN: DE000KA48X86).

De trend voor de korte termijn van Goud is Negatief.

Met een daling van 1.5% werd dinsdag een slotkoers van USD 1808 bereikt, hierdoor bereikt Goud de laagste slotkoers sinds medio juli 2020. De doorbraak van de koersbodem op USD 1860 en het bijbehorende neerwaartse momentum bevestigen de dalende trend bij Goud. Negatieve signalen:
• De Stochastics staat zeer laag met een stand van 5. Dit geeft aan dat het neerwaartse momentum krachtig is, maar een opwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker.
• Een 50 daags dieptepunt is bereikt.
De indicatoren voor de korte termijn (MACD, Stochastics, MA50) van Goud zijn unaniem en wijzen op een neerwaartse trend met een negatief momentum. Dit onderschrijft het negatieve advies. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 24 november 2020.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Goud kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 28.489,55 (ISIN: DE000KB8FEP6).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Goud kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 31.306,25 (ISIN: DE000KA493D8).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht25-11-2020
Turbobericht24-11-2020
Turbobericht23-11-2020
Turbobericht20-11-2020
Turbobericht19-11-2020
Turbobericht18-11-2020

 

Please wait...