29-6-2022
Laatste Publicatie

Markten

Gisteren sloot de AEX met een verlies van 0,23%, waarbij de andere grotere beurzen in Europa redelijk positief sloten. Wall Street sloot negatief. De Dow Jones daalde met 1,56%, de S&P500 verloor 2,01% en de Nasdaq sloot op een verlies van 2,98%.

 

Het sentiment op de Aziatische markten deze ochtend is negatief. In Japan staat de Nikkei 225 op een verlies van 1,2%. In Hong Kong daalt de Hang Seng met 1,6% en de HS China Enterprises staat op een min van 2,2%. In China staat de CSI 300 index op een min van 0,8% en daalt de index van Shanghai met 0,8%.

 

De prijs van NYMEX WTI Crude Oil staat 0,5% lager, waarmee de prijs per vat op $ 111,20 staat. Goud staat 0,1% in de plus en noteert $ 1.820,94. De Euro staat 0,1% lager ten opzichte van de US Dollar op een stand van EUR/USD 1,0511. Bitcoin daalt vanmorgen met 2,6% in de afgelopen 24 uur wat de koers brengt op een stand van $ 20.230.

 

Technische Analyse

 

AEX

De trend voor de kortetermijn van de AEX is Negatief. Met een daling van -0.2% werd dinsdag een slotkoers van EUR 669 bereikt. In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 3.2% gestegen. Een doorbraak van de nullijn bij de MACD indicator op EUR 652.9 initieerde mede de huidige negatieve trend. Er is sprake van een opwaartse correctie na de vorming van een lagere koersbodem. Positief signaal: -De MACD signaallijn heeft de MACD indicator opwaarts doorbroken. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 28 juni 2022.

 

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 594,4211 (ISIN: DE000KF8YW33).

 

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 733,1578 (ISIN: DE000KF8Z8V4).

 

Amazon.com Inc

De trend voor de kortetermijn van Amazon.com Inc is Negatief. Dinsdag werd een slotkoers van USD 107.4 bereikt na een daling van -5.1%. Over de afgelopen 5 dagen bedraagt de daling -1.2%. De trend werd negatief nadat de signaallijn de MACD indicator bij een koers van USD 102.3 neerwaarts doorbrak. De opwaartse correctie na de vorming van een gelijke koersbodem neemt af in kracht. De indicatoren voor de korte termijn van Amazon.com Inc wijzen per saldo op een neerwaartse trend (MACD(<)0, Stochastics(<)50, MA50 daalt) maar met een positief momentum (MACD boven signaallijn, signaallijn Stochastics stijgt). Dit geeft aan dat er sprake is van een opwaartse correctie in de dalende trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van dinsdag 28 juni 2022.

 

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Amazon.com Inc kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 73,1489 (ISIN: DE000CY524W2).

 

Beleggers die willen anticiperen op een daling van Amazon.com Inc kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss 144,2213 (ISIN: DE000KG30RW6).

 

Agenda 29 juni 2022
Macro Economisch

00:50 Detailhandelsverkopen – mei, Japan
06:30 Ondernemersvertrouwen – juni, Nederland
07:00 Consumentenvertrouwen – juni, Japan
10:00 Geldhoeveelheid – mei, eurozone
11:00 Consumentenvertrouwen – juni (definitief), eurozone
11:30 Inflatie – juni, België
13:00 Hypotheekaanvragen – wekelijks, USA
14:00 Inflatie – juni (voorlopig), Duitsland
14:30 Economische groei – Q1 (definitief), USA
16:30 Olievoorraden – wekelijks, USA

Bedrijfscijfers
MKB Nedsense, jaarvergadering

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht is een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). 

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie. 

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s  is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s  te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX29-6-2022
Amerikaans consumentenvertrouwen onverwacht naar laagste niveau sinds februari 2021, AEX houdt tegen het einde van de beursdag net niet het hoofd boven water28-6-2022
De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX28-6-2022
AEX houdt het positieve sentiment van eind vorige week vast en stijgt gestaag door27-6-2022
De standen van de futures duiden op een hogere opening van de AEX27-6-2022
Sentiment draait: AEX veert flink op na vrijwel aanhoudende stijging gedurende de beursdag met alle aandelen in de groene cijfers24-6-2022
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...