NEDERLAND
Particuliere belegger
Disclaimer:
Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door een land uit onderstaande lijst te selecteren, verklaart u rechtmatig in dat betreffende land te verblijven op het moment dat u deze website bezoekt. Citigroup is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de verspreiding van informatie aan individuen en entiteiten, voor zover zij foutieve verklaringen aangaande het land van rechtmatig verblijf hebben opgegeven. Door hieronder te drukken op "Ik accepteer" en door de informatie en het materiaal op deze website te bekijken, aanvaard u de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in de disclaimer."
CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Capital Markets Inc. CITIGROUP CITIFIRST® is een dienstmerk van Citigroup Inc.
Op deze website is het recht van Engeland en Wales van toepassing.
CITI WARRANTS, TURBO'S & LIMITED TURBO'S ALGEMEEN:
Door het verkrijgen van toegang tot deze website alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart u kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.
Gericht op inwoners van Nederland
De producten en diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden aangeboden aan personen, indien deze diensten in strijd zijn met de wet van de jurisdicties van deze personen. De bezoekers van deze site moeten nagaan - en dragen er verantwoordelijkheid voor - dat zij onder hun jurisdictie gerechtigd zijn tot de toegang en het gebruik van deze website.
De producten, informatie of diensten zoals beschreven op de website kunnen niet worden niet worden verspreid in de VS of aan personen in de VS worden aangeboden. De op deze website beschreven effecten zijn niet geregistreerd in overeenstemming met Securities Act of 1933, of enige andere effectenregelgeving van een staat, in de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten van Amerika of aan, of voor rekening van, een Amerikaanse ingezetene. Ook in andere jurisdicties kunnen verkooprestricties van toepassing zijn.
Informatie \ Geen aanbod
De op deze site verstrekte informatie is slechts ter informatie en is geen aanbod, uitnodiging of een financieel, juridisch, fiscaal of enig ander advies tot het kopen of verkopen van enig effect of tot het aangaan van enige andere transactie. Alle vermelde prijzen of andere cijfermatige data zijn indicatief en kunnen zonder verdere berichtgeving gewijzigd worden.
Het aanbod van producten vindt uitsluitend plaats op basis van het desbetreffende prospectus. De beslissing om producten te kopen dient uitsluitend op basis van dit prospectus te worden genomen. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's verbonden aan deze producten en moeten alleen overgaan tot een investeringsbeslissing met betrekking tot deze producten na voldoende consideratie, in overleg met hun eigen terzake deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten passen binnen hun eigen beleggingsbeleid.
Citigroup en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan onderliggende waarden van de producten waar deze site naar gewijst.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom
Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt hebben Limited en Best Turbo's geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.
Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.
Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
Hyperlinks
Aan gebruikers wordt hierbij medegedeeld dat informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door Citigroup wordt onderzocht of geanalyseerd. Er wordt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of verklaring gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van die informatie. Citigroup, noch haar directeuren, werknemers of adviseurs, aanvaarden op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor de informatie die op de afzonderlijke sites van de Citigroup -bedrijven, bedrijfsonderdelen of productgroepen wordt gepubliceerd, noch voor informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen.
Citigroup draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Citigroup de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt. Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats; Citigroup aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Citigroup behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.
Auteursrecht
De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij Citigroup of haar licentiegevers. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over Citigroup.
Juistheid van gegevens
Alle informatie op deze website is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen die als betrouwbaar gelden, maar Citigroup biedt geen garantie, en is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de getoonde gegevens. Citigroup aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van de hier gepubliceerde informatie.
Citigroup is niet aansprakelijk, zelfs in geval van nalatigheid, voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, indirecte, gevolg- of andere schade (inclusief ongerealiseerde winsten), die voortvloeit uit of in verband met enige toegang tot of het gebruik van (i) deze website, (ii) met betrekking tot informatie die op deze site aanwezig is of (iii) site waarnaar wordt gelinkt of verwezen wordt of deze website.
Citigroup is niet aansprakelijk voor de toegang tot of het functioneren van deze site of voor de correctie van eventuele fouten die hierop verschijnen. Citigroup doet geen verklaringen over de veiligheid van deze dienst/site met betrekking tot virussen, wormen of andere schadelijke elementen.
Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer worden aan de bevoegde rechter te Amsterdam voorgelegd.
Publisher
Citigroup Global Markets Limited ("Citigroup"). Citigroup is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten.
Innovatieve multi-asset beleggingsproducten voor particuliere en institutionele beleggers.

Oplossingen op maat

Citi multi-asset beleggingsproducten zijn op maat gemaakt om aan een breed scala aan beleggingsdoelstellingen te voldoen.

Beleggingsproducten

Selecteer uw land om de beschikbare keuzes te bekijken.

Multi-Asset Classes

CitiFirst biedt de beleggers toegang tot alle activaklassen.

Citi maakt gebruik van cookies voor een beter gebruiksgemak. Door verder te klikken op de site, stemt u ermee in dat citifirst.com cookies gebruikt.

x
16-7-2019
Laatste Publicatie

De standen van de futures duiden op een vlakke opening van de AEX!

 

Vanaf nu zal de aandacht van beleggers vooral gericht zijn op de bedrijfscijfers die bekend worden gemaakt met vandaag een aantal belangrijke buitenlandse banken die met hun kwartaalcijfers komen. Maandag gaf Citigroup een voorproefje met cijfers die heel degelijk waren terwijl dit niks deed met de koers (-0,03%).

Wall Street kon maandag de records nog nipt aanscherpen met 0,1% winst voor de Dow, de S&P500 sloot vrijwel vlak (0,02%) en de Nasdaq liet een winst zien van 0,17%. In Azië is enige twijfel terug te zien met China dat 0,3% lager staat terwijl Hong Kong een winst laat zien van 0,2% en in Japan de Nikkei, na een vrije dag, 0,7% lager staat. De Crude Oil Future noteert USD 59,63 bij een EUR/USD op 1,12606.

Op de agenda staan om 10.30 uur de werkloosheid (mei) van Engeland en om 11.00 uur, naast de handelsbalans (mei) van de Eurozone, de ZEW-index (juli) van Duitsland en de inflatie (juni) van Italië. Vanmiddag uit de VS volgen om 14.30 uur de detailhandelsverkopen met de importprijzen over de maand juni, om 15.15 uur de industriële productie over juni en om 16.00 uur de bedrijfsvoorraden over mei met het vertrouwen onder huizenbouwers over juli. Na het middaguur worden de bedrijfscijfers van JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo en Johnson & Johnson bekend gemaakt. Verder liet Steven Mnuchin (minister van Financiën) weten dat er mogelijk spoedig weer een delegatie naar Beijing zal vertrekken voor het hervatten van de handelsgesprekken. Belangrijk detail is wel dat Trump en Xi het in een telefonisch contact eens moeten worden over een aantal zaken.

Het aandeel Galapagos was maandag met bijna 19% winst de absolute topper op het Damrak. Het aandeel zette hiermee zijn zege reeks voort. De forse koerssprong van Galapagos was een gevolg van een megadeal dat het bedrijf heeft afgesloten met Gilead dat zelf een deel van de aandelen in handen krijgt en hiervoor ruim € 140,00 per stuk heeft betaald. Galapagos heeft als afspraak kunnen maken dat het bedrijf zelfstandig zal blijven.

De AEX opende licht hoger op 568,73 punten en toen waren de meeste macro-cijfers van deze dag al geweest. Kort na opening bereikte de graadmeter van Amsterdam al het hoogste punt op 570,78 punten om vervolgens onverwacht snel en zonder duidelijke oorzaak de winst weer uit handen te geven. Rond 11.30 uur bereikte de AEX 565,93 punten als laagste niveau en vervolgens herstelde alles ook weer net zo snel. Beleggers lopen blijkbaar met de vraag rond of de nieuwe kwartaalcijfers wel beantwoorden aan de huidige hoge koersen. Uit de VS werd alleen bekend dat de Empire State index in juli weer een herstel liet zien van -8,6 tot +4,3 nadat in juni nog de grootste daling ooit gemeld moest worden. President Trump reageerde op de matige economische groei van China door aan te geven hoe belangrijk het voor dat land is dat er snel een deal komt. Beleggers zien in die opmerking een poging tot goede wil maar zeer waarschijnlijk gaat het nog maanden duren voordat er een deal tot stand gaat komen. Citigroup kwam met degelijke kwartaalcijfers die voor beleggers niet echt verrassend waren. Het aandeel opende licht lager, stond vervolgens op een kleine winst en noteert inmiddels weer 0,1% lager. Wall Street opende licht hoger en laat inmiddels een gemengd beeld zien waardoor de winst van de AEX beperkt bleef tot 0,33% op 569,26 punten. De DAX steeg 0,5% en de Euro STOXX50 kwam niet verder dan ruim 0,1% winst.

Het aandeel Galapagos was met 18,8% winst de absolute parel van de AEX waar verder Wolters Kluwer 1,7% hoger kon sluiten en ArcelorMittal 1,5% kon herstellen. Bij de AMX steeg Besi 4,85%, Altice kreeg er 3,2% bij en Aperam 1,8%.

De verliezen bij de AEX bleven beperkt tot KPN dat ruim 1% verloor, Vopak leverde 0,7% in en Aegon 0,5%. Bij de AMX was OCI de grootste daler met 1,75% verlies. Arcadis verloor 1,4% en Fugro 1,3%.

De trend voor de korte termijn van de AEX-index is Positief.


Maandag werd een slotkoers van EUR 569.3 bereikt na een stijging van 0.3%. De trend werd positief nadat o.a. het VG 40 op EUR 561.5 medio juni 2019 opwaarts werd doorbroken. Een doorbraak van de koers top op EUR 571.6 die momenteel wordt getest, blijft ondanks het matige momentum de laatste tijd mogelijk. Dit zou direct een bevestiging zijn van de opwaartse trend. Positief signaal is de Stochastics, deze staat hoog met een stand van 80. Dit geeft aan dat het opwaartse momentum krachtig is, maar een neerwaartse koersreactie wordt hierdoor waarschijnlijker. De indicatoren voor de korte termijn van de AEX-index wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 15 juli 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Long kiezen met een stop-loss op 560,28 (ISIN: DE000KA1S5L8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van de AEX kunnen een hefboomproduct BEST Turbo Short kiezen met een stop-loss op 579,65 (ISIN: DE000CY51SK5).

De trend voor de korte termijn van Akzo Nobel is Positief.


Maandag bedroeg de slotkoers EUR 83.31 ( 0.5%). In totaal is de koers de afgelopen 5 dagen met 0.6% gestegen. De overtuigende uitbraak boven het 25 daags hoogtepunt begin juni 2019 op EUR 79.14 initieerde mede de huidige positieve trend. De neerwaartse correctie, na de vorming van een hogere koers top, neemt af in kracht. Dit is een normale fase in een opwaartse trend en een nieuwe hogere koersbodem bij Akzo Nobel boven EUR 78.52 wordt verwacht. Er zijn echter diverse niveaus waarop hogere bodemvorming aannemelijk is. Berekend op basis van de voorgaande koersimpuls en een Fibonacci correctie van 38,2% ligt het 1e niveau op EUR 81.27. Het eerste premature koersherstel is echter al in gang boven dit niveau. De indicatoren voor de korte termijn van Akzo Nobel wijzen per saldo op een opwaartse trend (MACD(>)0, Stochastics(>)50, MA50 stijgt) maar ook een afnemend momentum (MACD onder signaallijn, signaallijn Stochastics daalt). Dit geeft aan dat er sprake is van een correctie in de opwaartse trend. Tekst en advies zijn gebaseerd op de slotkoers van maandag 15 juli 2019.

Beleggers die willen anticiperen op een stijging van Akzo Nobel kunnen een hefboomproduct Best Turbo Long kiezen met een stop-loss op 80,16 (ISIN: DE000CP69ZG8).

Beleggers die willen anticiperen op een daling van AKZO Nobel kunnen een hefboomproduct Best Turbo Short kiezen met een stop-loss 90,00 (ISIN: DE000KA1SZK1).

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). Arent Thijsen heeft geen beleggingen op de AEX-index of individuele aandelen.

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citigroup Global Markets Europe AG, hierna te noemen Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Turbobericht16-7-2019
Turbobericht15-7-2019
Turbobericht12-7-2019
Turbobericht11-7-2019
Turbobericht10-7-2019
Turbobericht9-7-2019

 

Please wait...