25-5-2022
Laatste Publicatie

Markten
De AEX opende deze ochtend in het groen op 684,83 en ging vandaag de dag uit met een winst van 0,89% op een stand van 685,96 punten. De AMX sloot vandaag eveneens in het groen op 1.005,87, een stijging van 0,25%.

De aandelenmarkten in Europa gaan vandaag positief de dag uit. De DAX staat op een plus van 0,80%, de CAC40 stijgt met 0,89% en de EuroStoxx50 noteert 0,99% hoger.

Op Wall Street is het sentiment eveneens positief. De Dow Jones staat 0,18% in de plus, de S&P 500 is 0,64% hoger en de NASDAQ staat op een winst van 0,81%.

De NYMEX WTI Crude Oil daalt licht met 0,05% naar een prijs per vat van $ 109,71. Goud staat 0,93% lager op een koers van $ 1.849,07. De Euro verzwakt ten opzichte van de US Dollar met 0,61% bij een stand van de EUR/USD van 1,0670. Bitcoin koerst 1,86% hoger over de afgelopen 24 uur bij een koers van $ 29.603.

Macro Economisch Nieuws
In het eerste kwartaal van dit jaar is de Duitse economie iets gegroeid. Op kwartaalbasis kwam de groei uit op 0,2%. Op jaarbasis was de toename van de economie 3,8%, waarmee de cijfers enigszins gelijk waren aan de eerste peilingen. Naast de cijfers aangaande de economische groei, is het Duitse consumentenvertrouwen licht gestegen voor juni, in lijn met de verwachting. De index steeg naar -26,0, gelijk aan de verwachting, versus een ietwat naar boven bijgestelde waarde van -26,6 in april.

Waar eerder werd ‘gehint’ op een renteverhoging van 0,25% door ECB voorzitster Lagarde, is de optie om de rente in plaats daarvan met 0,50% te verhogen niet van tafel. Aldus Klaas Knot, voorzitter van de DNB. Het hangt er van af hoe de inflatieverwachtingen en de inflatie zelf zich zullen ontwikkelen. Op basis van de huidige kennis is het Knot zijn voorkeur een renteverhoging van 0,25% door te voeren, tenzij er meer informatie bekend zou worden die er op wijst dat de inflatie zich verder aan het verbreden is, dan wel verder aan het oplopen is.

In de Verenigde Staten zijn de orders voor duurzame goederen in april licht toegenomen. Echter wel minder dan wat men verwacht had. De toename bedroeg 0,4% in april tegenover een prognose van 0,7%. Ter vergelijking, in maart was de toename 0,6%. Eerder werd nog een groei van 0,8% gerapporteerd voor maart en dus is deze iets naar beneden bijgesteld.

Afgelopen week eindigend op 20 mei zijn de voorraden aan ruwe olie in de VS gedaald. Dat is iets meer dan waarmee rekening was gehouden. Verwacht werd een afname van 0,6 miljoen vaten, terwijl de daling 1,0 miljoen stuks bedroeg.Tegenover deze licht sterkere daling van de voorraden stond een hoger dan verwachte benutting van de capaciteit van de raffinaderijen. De capaciteitsaanwending bedroeg 93,2% in de afgelopen week. De week daarvóór was dit nog 91,8%.

Stijgers & Dalers
De grootste stijgers binnen de AEX waren:
+4,61%, Prosus
+3,97%, Just Eat Takeaway
+2,99%, Signify

De grootste stijgers binnen de AMX waren:
+2,78%, SBM Offshore
+2,35%, Aperam
+1,63%, Koninklijke Vopak


De grootste dalers binnen de AEX waren:
-2,19%, BE Semiconductor
-1,49%, ASM International
-1,21%, Unilever

De grootste dalers binnen de AMX waren:
-2,68%, Warehouses de Pauw
-1,04%, Alfen
-0,66%, Galapagos


Agenda 26 mei 2022
Macro Economisch

12:00 Turkse centrale bank - rentebesluit (Turkije)
14:30 Economische groei – Q1 2e raming, USA
14:30 Steunaanvragen – wekelijks, USA
16:00 Aanstaande woningverkopen – april, USA

Bedrijfscijfers
Alibaba, cijfers Q1
Macy's, cijfers Q1

Disclaimer
VDVM geeft onafhankelijk advies en commentaar op de internationale financiële markten. Het Turbobericht is een product van VDVM. VDVM is een handelsnaam van Vlug, Davids & Van Mourik B.V. Auteur Arent Thijsen is directeur bij VDVM (www.vdvm.nl). 

Alle eigendomsrechten van deze communicatie en zijn inhoud zijn eigendom van Citi. De inhoud van deze communicatie reflecteert niet de mening van Citi maar uitsluitend de mening van de auteur. Ondanks dat de informatie van dit document zorgvuldig in elkaar is gezet door de auteur, gebaseerd op bronnen die de auteur als betrouwbaar beschouwt, kan er geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de informatie worden aanvaard. Het herdistribueren en/of kopiëren van dit document zijn alleen toegestaan in overeenstemming met wettelijke regulering of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citi. De auteur, Citi en/of enige Citigroup Inc. entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die voortvloeien uit het gebruik van informatie uit deze communicatie.

Deze publicatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en is geen aanbod, noch uitnodiging of advies tot het kopen en / of verkopen van een product. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Citigroup Global Markets Deutschland AG en/of aan haar gelieerde ondernemingen handelen regelmatig op de AEX-Index, of op producten die gelieerd zijn aan de AEX-Index als market maker of opdrachtgever. Het is mogelijk dat deze instellingen verschillende vormen van business relaties hebben met de uitgever van betrekkelijke producten en hierdoor vertrouwelijke informatie kunnen krijgen betreffende zulke producten of diens onderliggende waarden. Verder willen wij u erop wijzen dat wij posities kunnen aanhouden op alle relevante producten of gelieerde producten op de onderliggende waarden, zoals hedge posities, welke een nadelige invloed kunnen hebben op de prijs, quote, index en/of andere factoren en hierdoor op de waarde van de relevante producten.

Het prospectus van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s is verkrijgbaar bij Citigroup Global Markets Europe AG, New issues and Structuring, Frankfurt Welle -Reuterweg 16- 60323 Frankfurt am Main, Duitsland (www.citifirst.com). Een beslissing om van Citi Turbo’s en Limited Turbo’s te kopen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op het prospectus.

Potentiële beleggers moeten bewust zijn van de risico’s verbonden aan financiële producten, zoals geheel kapitaalverlies, en moeten alleen beslissen in zulke producten te investeren, na voldoende beoordeling gebaseerd op het prospectus, welke verkregen kan worden bij de uitgevende instelling, in overleg met hun eigen deskundige adviseurs, waarbij ze in overweging moeten nemen of deze producten al dan niet passen binnen hun eigen beleggingsstrategie.

"AEX®" en "AEX-index® zijn geregistreerde merken van Euronext N.V of van één van de aan haar gelieerde ondernemingen. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten betreffende de Index. Op geen enkele manier sponsort, beaamt Euronext Indices B.V. het aanbod van het product, noch is zij enigszins betrokken bij de uitgifte. Euronext Indices B.V is niet aansprakelijk voor welke partij dan ook, voor onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de Index is gebaseerd, voor fouten, vergissingen of verzuim in de berekening en/of verspreiding van de Index of voor de manier waarop deze wordt toegepast in verband met de uitgifte en het aanbod daarvan.

 

ARCHIVE
NameDateSizeDownload
Renteverhoging ECB met 0,50% niet bij voorbaat ondenkbaar25-5-2022
De standen van de futures duiden op een hogere opening van de AEX25-5-2022
Inkoopmanagersindices wijzen nog op groei24-5-2022
De standen van de futures duiden op een lagere opening van de AEX24-5-2022
Van inflatieangst naar recessievrees23-5-2022
De standen van de futures duiden op een hogere opening van de AEX23-5-2022
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...