Citi Transparency Tool - Leer over de eigenschappen, kosten en risico's van Citi Turbo's

1. Eigenschappen BEST Turbo's Limited Turbo's Turbo's Waar te raadplegen?
Stop Loss / Knock Out = Uitoefenprijs Ja Ja Nee Brochure-Pagina 5
Restwaarde Nee Nee Mogelijk* Brochure-Pagina 5
Vervaldatum Nee Ja Nee Brochure-Pagina 12
2. Kosten BEST Turbo's Limited Turbo's Turbo's Waar te raadplegen?
Spread Ja Ja Ja Productenlijst- Bied/Laat Spread
Financieringskosten Ja Nee Ja Brochure-Pagina 7
Gap Risk Waarde Ja Ja Nee Brochure-Pagina 10
Transactiekosten Ja Ja Ja Bij uw financiële intermediaire
3. Risico's Waar te raadplegen?
Hefboom Brochure - Pagina 5
Knock-Out Brochure - Pagina 20
Handelsuren en Knock-Out tijden Op www.citifirst.com - Onderdeel Handelsuren
Gap Brochure - Pagina 10
Dividend Brochure - Pagina 6
Valuta Risico (Voor onderliggende waardes die niet in Euro noteren) Brochure- Pagina 20
Liquiditeit Base Prospectus - Alinea D.2
Technologie Base Prospectus- Alinea D.2
Exceptionele aanpassing van de Stop Los en Uitoefenprijs Base Prospectus - Alinea D.6
Dekkingstrategie van de uitgever Base Prospectus - Alinea D.2
Citi's Credit Risk Base Prospectus - Alinea D.2
Extra risico’s bij beleggen met een hoge hefboom

Bij (Limited en/of Best) Turbo's is er sprake van afwezigheid van kapitaalgarantie. Turbo's hebben een hefboomwerking die zowel opwaarts als neerwaarts kan werken. De waarde van (Limited en/of Best) Turbo's kan sterk variëren en (Limited en/of Best) Turbo's kunnen hun waarde gedeeltelijk of geheel verliezen. Bij (Limited en/of Best) Turbo's met een hoge hefboom ligt het stop loss-niveau dicht bij de huidige koers van de onderliggende waarde. De belegger loopt als gevolg hiervan een extra risico doordat een hoge hefboom het negatieve rendement kan versterken als de visie van de belegger niet uitkomt en dit impliceert dat de kans dat het stop loss-niveau wordt bereikt groter is. Deze kans neemt toe naarmate de belegger een (Limited en/of Best) Turbo positie langer vasthoudt. Wanneer het stop loss-niveau bereikt wordt heeft de (Limited en/of Best) Turbo geen restwaarde. Het beleggingsresultaat van de belegger zal altijd negatief zijn als het stop loss-niveau bereikt wordt. Dit betekent dat de kans dat de belegger een negatief rendement behaalt bij een (Limited en/of Best) Turbo met een hoge hefboom groter is dan bij een lage hefboom. (Limited en/of Best) Turbo's zijn alleen geschikt voor ervaren en actieve beleggers die de kenmerken en risico’s van (Limited en/of Best) Turbo's volledig begrijpen en een korte termijn horizon hebben.

Alvorens in (Limited en of BEST) Turbo's te beleggen wordt beleggers geadviseerd de in het Basisprospectus vermelde werking, risicofactoren, kosten en voorwaarden door te nemen en zorgvuldig af te wegen of (Limited en of BEST) Turbo's geschikt voor hen zijn. Het Basisprospectus van Citi (Limited en of BEST) Turbo's is goedgekeurd door de BaFin (de Duitse financiële toezichthouder) en gepaspoort aan de AFM.

Het Basisprospectus, de eventuele bijbehorende supplementen en definitieve voorwaarden zijn verkrijgbaar bij: Citigroup Global Markets Europe AG, New Issues and Structuring, Frankfurter Welle – Reuterweg 16 – 60323 Frankfurt am Main, Germany en zijn tevens te raadplegen via www.citifirst.com.
(*) De restwaarde is het verschil tussen het stop-loss niveau en het financieringsniveau, vermenigvuldigd met de ratio, min de verlies van de uitgever op de sluiting van zijn afgedekte positie binnen 120 minuten na de stop-loss.
Verplichte waarschuwing – per AFM besluit van 30 juni 2021: Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 7 op de 10 retailbeleggers verliest geld met de handel in turbo’s. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

 

Please wait...